Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty LD TNHH Luveco

Trong những năm qua,cùng với sự phát triển của nền kinh tế, cùng với sự đổi mới sâu sắc của cơ chế quản lý,hệ thống kế toán đã không ngừng đổi mới,hoàn thiện và phát triển góp phần tích cực vào việc quản lý tài chính Nhà nước nói chung và quản lý doanh nghiệp nói riêng. Để có thể đứng vững trong cạnh tranh và không ngừng lớn mạnh, các doanh nghiệp phải chú trọng đến tất cả các khâu trong quá trình sản xuất kể từ khi bỏ vốn ra cho đến khi thu hồi về,không ngừng phấn đấu tiết kiệm,giảm chi phí và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Muốn đạt được mục đích đó,các doanh nghiệp phải có những phương hướng,biện pháp quản lý phù hợp. Hạch toán kế toán là một trong những công cụ quản lý sắc bén không thể thiếu trong quản lý kinh tế tài chính đối với các doanh nghiệp sản xuất. trong đó hạch toán nguyên vật liệu không ngừng nâng cao được vai trò giám đốc của kế toán mà còn giúp cho việc tập hợp chi phí và tính giá thành thực hiện tốt. Qua thời gian thực tập tại công ty Liên doanh TNHH Luveco, nhận thấy tầm quan trọng của vật liệu và được sự giúp đỡ tận tình của các cô,các chị trong phòng kế toán và cô giáo,em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài” Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty LD TNHH Luveco”. Nội dung của chuyên đề ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có 3 phần chính sau: Chương I: Khái quát chung về hoạt động SXKD và tổ chức quản lý của công ty LD TNHH Luveco. Chương II: Thực tế công tác kế toán Nguyên vật liệu tại công ty Luveco. Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty LD TNHH Luveco.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC