Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Chương Dương

PHẦN III HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH CHƯƠNG DƯƠNG. I.Nhận xét chung về công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Chương Dương. 1. Nhận xét chung: Công ty TNHH Chương Dương là công ty chuyên về xây dựng. Từ khi thành lập đến nay Công ty luôn nâng cao chất lượng tốt, luôn đạt được uy tín và được khách hàng tín nhiệm, tạo được công ăn việc làm cho người lao động. Đồng thời sử dụng đồng vốn có hiệu quả, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước. Trong những năm gần đây, cùng với sự chuyển đổi của nền kinh tế thị trường, Công ty đã hòa nhập được với nền kinh tế mới và đã đứng vững trong cơ chế thị trường. Trong công tác quản lý và sản xuất đã trở thành đòn bẩy thúc đẩy quá trình sản xuất và phát triển của Công ty. Đặc biệt chất lượng sản phẩm được đặt lên hàng đầu làm tiền đề vững chắc về uy tín và thu hút được nhiều khách hàng từ đó kinh doanh có lãi để tái đầu tư, hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, hiện đại hóa máy móc thiết bị, tăng cường năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động và nâng cao đời sống cho công nhân. Điều đó là sự phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ công nhân viên và Ban lãnh đạo của Công ty, trong đó phòng kế toán đóng góp một phần không nhỏ. 2. Nhận xét về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Chương Dương: 2.2 Về tổ chức công tác kế toán, bộ máy kế toán: a. Ưu điểm: - Công ty áp dụng hình thức kế toán “ Chứng từ ghi sổ” và có máy tính hỗ trợ giúp cho nên công việc cho kế toán làm đơn giản, gọn nhẹ, mẫu sổ đơn giản và dễ sử dụng. - Áp dụng các mẫu sổ rất thuận tiện, cụ thể và dễ dàng cho việc tính lương. - Bản thân công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty được thực hiện trong sự phối hợp chặt chẽ giữa phòng “Tổ chức lao động” và kế toán hạch toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương được thực hiện dễ dàng, chính xác cho người hạch toán tiền lương. - Công ty tiến hành theo dõi thường xuyên, nắm bắt được tình hình biến động số lượng lao động ở phân xưởng, công trường cũng như toàn Công ty. Do đó Công ty luôn có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo lao động một cách kịp thời để đáp ứng nhu cầu tại từng thời điểm. - Bộ máy quản lý của Công ty vận hành tương đối linh hoạt. Trong công tác Phòng, Ban hoạt động theo kế hoạch định sẵn. Khi Ban giám đốc đưa ra mục tiêu phấn đấu cho toàn Công ty thì ở từng Phòng, Ban cũng đề ra phương pháp, giải pháp nhằm đạt được nó. Điều này đã giảm thiểu những thủ tục rườm rà, không cần thiết đối với mục tiêu hoạt động của Công ty, nó còn tạo điều kiện thuận lợi cho các khách hàng khi tiếp cận công việc với Công ty. Bên cạnh đó sự linh hoạt của bộ máy quản lý tại Công ty còn giúp cho thông tin từ các cấp đến nhanh, chính xác hơn, và nhờ đó các phòng ban kịp thời có sự điều chỉnh để thích nghi. - Bộ máy kế toán ở Công ty được tổ chức theo mô hình tập trung tất cả công việc hạch toán, thu nhập, lập báo cáo tài chính của Phòng kế toán tài vụ đều chịu sự chỉ đạo, giám sát trực tiếp của kế toán trưởng. Mô hình kế toán này đã thống nhất với quy trình quản lý chung của Công ty. Điều này đã tạo nên sự linh hoạt, chính xác cần thiết cho công việc của phòng kế toán nói riêng với nhiệm vụ tham mưu về tình hình tài chính cho Ban giám đốc và của toàn bộ các phòng ban của Công ty nói chung. Việc bố trí nhân viên thống kê phân xưởng là phù hợp. Điều này đã giảm thiểu khối lượng công việc ở phòng kế toán của Công ty, từ đó giảm những sai sót không cần thiết có thể xãy ra. - Công tác kế toán tại Công ty được tiến hành rất chặt chẽ, mỗi kế toán phải theo dõi riêng theo mỗi phần hành của mình. Sau đó kế toán tổng hợp tập hợp lại để xem xét đối chiếu số liệu. Quy trình của mỗi kế toán đều đi theo trình tự nhằm xem xét đối chiếu số liệu, để tránh tình trạng sai lệch thiếu sót. - Thực tế hiện tại đội ngũ kế toán đều sử dụng được máy tính. Do vậy có thể tận dụng thế mạnh nhanh chóng, chính xác trong công tác kế toán bằng máy và tận dụng được lợi thế áp dụng vào công việc kế toán của mình. Kế toán có thể xem xét số liệu một cách nhanh chóng, dễ dàng kiểm tra đối chiếu thuận lợi. b. Nhược điểm: - Về hệ thống chứng từ để theo dõi thời gian lao động của người lao động trong toàn Công ty. Công ty TNHH Chương Dương đã sử dụng “ Bảng chấm công” để theo dõi thời gian lao động của người lao động và đây cũng là phương pháp được sử dụng phố biến nhất ở nước ta. Tuy nhiên trong khi sử dụng bảng chấm công Công ty đã hạn chế cử người giám sát kiểm tra trong việc có trường hợp lao động nghỉ vài giờ nhưng vẫn được chấm công. Điều này sẽ ảnh hưởng đến quá trình tính toán lương và thanh toán lương, thưởng. Đồng thời cũng chưa giám sát kiểm tra các chứng từ như phiếu xác nhận làm thêm giờ, phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành. - Về tổ chức bộ máy kế toán: được tổ chức theo hình thức tập trung, số lượng nhân viên kế toán ít, mỗi người phải đảm nhiệm nhiều phần hành kế toán nên không tránh khỏi sự chậm trễ trong quá trình hạch toán báo cáo. 2.3. Về phương pháp tính lương, hình thức trả lương: Tính lương và trả lương là vấn đề quan trọng trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác này thì hoạt động sản xuất kinh doanh mới hiệu quả. Trong quá trình tính lương cần phải phản ánh đúng, kịp thời, đầy đủ, chính xác là vấn đề mà kế toán phải làm và đưa vào cho hợp lý. a.Ưu điểm: - Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Công ty đã thực hiện tốt, đảm bảo việc tính toán phân bổ thanh toán tiền lương đúng, đủ, chính xác kịp thời hàng tháng cho cán bộ công nhân viên vào cuối tháng, góp phần làm ổn định thu nhập cho người lao động để họ yên tâm tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh tại Công ty. - Công ty đã triển khai và thực hiện tốt từ khâu chứng từ đến khâu chuyển chứng từ, hệ thống sổ sách và nộp đầy đủ các khoản bảo hiểm cho người lao động, khi có người ốm đau, nghỉ thai sản… Công ty làm việc với bảo hiểm xã hội cấp trên để thanh toán kịp thời cho người lao động tại Công ty. b.Nhược điểm: - Công ty không xây dựng quỹ tiền lương hàng năm và chưa thực hiện trích trước tiền lương nghỉ phép để trả cho người lao động khi được nghỉ phép. - Việc tính lương cho công nhân trực tiếp sản xuất theo nhóm, tổ, đội thì chỉ căn cứ vào số lượng thời gian lao động mà chưa tính đến chất lượng công tác của người trong tháng để đảm bảo tính công bằng trong việc tính lương thì công ty phải xây dựng hệ số lương cấp bậc công việc và bảng xác định chất lượng công tác của từng cá nhân. 2.4. Về quản lý lao động, thời gian lao động. - Hạch toán thời gian lao động là công việc rất quan trọng nhằm mục đích theo dõi tình hình lao động chấp hành kỹ luật lao động và năng suất lao động của từng cá nhân. - Để theo dõi thời gian lao động chứng từ ban đầu là bảng chấm công. - Đối với công nhân trực tiếp sản xuất cán bộ theo dõi đầy đủ chính xác hàng ngày cho từng công nhân trong đội, cuối tháng tổng hợp ngày công và số lượng sản phẩm đã hoàn thành của đội và xác nhận vào bảng chấm công, kèm theo phiếu xác nhận khối lượng sản phẩm hoàn thành của đội sản xuất nộp về phòng kế toán để tiến hành thanh toán lương cho công nhân. - Khi chấm công cho những trường hợp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động…yêu cầu công nhân nghĩ phải có chứng nhận của cơ quan y tế làm căn cứ tính bảo hiểm trả lương thay. Cũng như bảng chấm công, phiếu nghỉ việc được gửi kèm bảng chấm công về phòng tổ chức hành chính để thanh toán lương và trợ cấp bảo hiểm cho công nhân. Ngoài ra các trường như : làm ban đêm, làm thêm giờ, thêm ca, giấy báo ngừng sản xuất phải có xác nhận của người có trách nhiệm. - Tại công ty việc tổ chức sản xuất được bố trí theo đội sản xuất và thực hiện chế độ khoán tiền lương theo khối lượng sản phẩm hoàn thành nên việc theo dõi số ngày giờ công chất lượng lao động được giao nhiệm vụ cho đội trưởng đội sản xuất. Đội trưởng có trách nhiệm thống kê ghi chép toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của đội mình về ngày công một cách đầy đủ chính xác các chứng từ, bảng chấm công được tập hợp lại và gửi lại lên phòng kế toán vào cuối tháng đó. - Việc xác định kết quả lao động của từng đội sản xuất được đưa vào bảng chấm công, số sản phẩm sản xuất ra trong tháng đã hoàn thành nhập kho theo phiếu nhập kho và phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành đã được duyệt của từng đội sản xuất.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY