Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm tại Công ty TNHH Tâm Hồn Việt

Khi nền kinh tế phát triển, các hoạt động kinh tế ngày càng phức tạp, nó đòi hỏi nghiệp vụ về quản lý tài chính ngày càng phải được hoàn thiện. Chi phí và giá thành là một trong những phần hành chủ yếu trong mỗi doanh nghiệp sản xuất. Do vậy, thực hiện tốt công tác hạch toán kế toán các nghiệp vụ tập hợp chi phí và tính giá thành sản xuất sản phẩm được coi là biện pháp hữu hiệu giúp công ty quản lý tốt hiệu quả sử dụng chi phí sản xuất, mang lại lợi nhuận cho công ty, tăng khả năng cạnh tranh các sản phẩm của công ty không chỉ trên thị trường trong nước mà cả thị trường quốc tế. Xét thấy công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Tâm Hồn Việt đã và đang giữ vai trò quan trọng trong toàn bộ hệ thống kế toán của Công ty. Qua quá trình thực tập tại phòng kế toán của Công ty và được sự chỉ bảo tận tình của các anh chị trong phòng, em đã hiều và nắm được các nghiệp vụ cũng như công tác hạch toán kế toán chi phí và giá thành của công ty. Bởi vậy, em đã chọn đề tài “ Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm tại Công ty TNHH Tâm Hồn Việt” để nghiên cứu trong chuyên đề này. Nội dung chuyên đề được chia làm 3 phần: Phần I: Tổng quan về công ty TNHH Tâm Hồn Việt Phần II: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm tại Công ty TNHH Tâm Hồn Việt Phần III: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Tâm Hồn Việt

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC