Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp

Mục lục Trang Nhận xét cảu giáo viên hướng dẫn:1 Nhận xét của đơn vị thực tập:2 Mục lục:3 Danh mục từ viết tắt6 Lời nói đầu7 Chương 1: Cơ sở lý luận về hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.9 1.1.Khái niệm chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp9 1.1.1.Khái niệm chi phí sản xuất trong DNXL.9 1.1.2.Khái niệm chi phí sản xuất trong DNXL.9 1.2.Phân loại chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong DNXL.9 1.2.1.Phân loại chi phí sản xuất.9 1.2.1.1.Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố.9 1.2.1.2.Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục chi phí.10 1.2.1.3.Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ giữa chi phí với số lượng sản phẩm sản xuất11 1.2.2.Phân loại giá thành sản phẩm trong DNXl.12 1.3.Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất trong DNXL.11 1.3.1.Đối tượng tập hợp chi phí.11 1.3.2.Các phương pháp tập hợp chi phí.12 1.3.3.Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất.13 1.3.3.1.Kế toán chi phí NVLTT.13 1.3.3.2.Kế toán chi phí NCTT.15 1.3.3.3.Kế toán chi phí SDMTC.16 1.3.3.4.Kế toán chi phí SXC.18 1.3.3.5.Kế toán tập hợp chi phí toàn doanh nghiệp.21 1.4.Kế toán tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.23 1.4.1.Đối tượng tính giá thành23 1.4.2.Các phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp.24 1.4.3.Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang.25 1.5.Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong hạch toán chi phi sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong DNXL27 1.5.1.Hình thức Nhật ký sổ cái27 1.5.2.Hình thức Nhật ký chung.29 1.5.3.Hình thức Nhật ký chứng từ.30 1.5.4.Hình thức Chứng từ ghi sổ.31 1.5.5.Hình thức kế toán máy.33 Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng số 1 Tiên Sơn 35 2.1 Tổng quan về công ty cổ phần xây dựng số 1 Tiên Sơn35 2.1.1. Giới thiệu chung về công ty35 2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển35 2.1.3. Lĩnh vực kinh doanh.37 2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 38 2.1.4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý39 2.1.4.2. Chưc năng nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận quản lý39 2.1.5. Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh của đơn vị41 2.1.5.1. Sơ đồ dây truyền sản xuất.41 2.1.5.2. Thuyết minh sơ đồ dây truyền sản xuất41 2.1.6. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tai công ty47 2.1.6.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán48 2.1.6.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận trong phòng tài chính – kế toán 48 2.1.7. Hình thức kê toán công ty áp dụng49 2.1.7.1. Sơ đồ hình thức kế toán chứng từ ghi sổ51 2.1.7.2. Trình tư ghi sổ.52 2.1.8. Thực trạng hoạt động của đơn vị 3 năm gần đây.52 2.1.8.1. Về máy móc thiết bị53 2.1.8.2. Về tài chính54 2.1.8.3. Về kết quả sản xuất kinh doanh54 2.2. Thực trạng về công tác hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 55 2.2.1. Đối tượng tổng hợp chi phí55 2.2.2. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất55 2.2.2.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiêp 55 2.2.2.2. Chi phí nhân công trực tiếp 76 2.2.2.3. Chi phí sử dụng máy thi công 83 2.2.2.4. Chi phí sản xuất chung 92 2.2.2.5. Tổng hợp chi phí sản xuất phục vụ công tác tính giá thành 104 2.2.3. Kế toán tổng hợp chi phí và tính giá thành. 104 2.2.3.1. Đối tượng tính giá thành 104 2.2.3.2 Phương pháp tính giá thành104 2.2.3.3. Đánh giá sản phẩm dở104 Chương 3: Nhận xét và giải pháp về công tác hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.109 3.1. Những nhận xét, đánh giá về hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành công trình xây lắp109 3.1.1. ưu điểm:109 3.1.2. Những tồn tại.110 3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại đơn vị.111 Kết luận.115 Tài liêu tham khảo117

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY