Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng kỹ thuật cao

Hiện nay, trong điều kiện nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Chế độ hạch toán kinh tế, kinh doanh độc lập đã áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp. Hoạt động trong môi trường cạnh tranh nên doanh nghiệp phải tìm cách để đứng vững và phát triển. Trong xu thế đó, các doanh nghiệp sản xuất cũng không ngoại lệ. Với vai trò là người trực tiếp tạo ra của cải vật chất phục vụ cho nhu cầu xã hội, để tồn tại và phát triển thì yêu cầu đặt ra cho doanh nghiệp sản xuất là phải không ngừng tìm tòi sáng tạo, sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng, mẫu mã đẹp, phù hợp thị yếu của người tiêu dùng và có uy tín trên thị trường. Một yếu tố quan trọng khác là sản phẩm đó phải có giá thành phù hợp với sức mua của người tiêu dùng. Muốn vậy, doanh nghiệp phải quản lý tốt chi phí để tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, cũng có nghĩa là doanh nghiệp cần tổ chức tốt công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm. Để có thể nắm bắt kịp thời đầy đủ về các thông tin bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp, các nhà quản lý doanh nghiệp sử dụng nhiều công cụ khác nhau. Trong đó, kế toán là một bộ phận cấu thành của hệ thống công cụ quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Kế toán cung cấp bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính cũng như tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cho các nhà quản trị doanh nghiệp, từ đó giúp các nhà quản trị đưa ra những biện pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình sản xuất kinh doanh để thu được lợi nhuận nhiều hơn nữa. Trong công tác kế toán, kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm là một phần hành quan trọng. Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tiến tới trở thành một quốc gia công nghiệp. Vì vậy, ngành sản xuất vật liệu xây dựng cơ bản là đóng góp vai trò chủ yếu trong sản xuất tạo ra cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân. Các sản phẩm của ngành phục vụ cho mọi lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực cho nền kinh tế. Vốn đầu tư vào xây dựng cơ bản đang tăng mạnh, đòi hỏi sự quản lý nguồn vốn đầu tư có hiệu quả khắc phục tình trạng lãng phí, chống thất thoát trong sản xuất cơ bản. Vì vậy, công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Kỹ Thuật Cao rất được chú trọng. Qua thời gian thực tế và những kiến thức trong học tập, em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Kỹ Thuật Cao”, thông qua đó giúp em hoàn thiện hơn về kiến thức mình đã học về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Ngoài phần mở đầu và kết luận, chuyên đề gồm có ba chương: Chương 1: Tổng quan về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Kỹ Thuật Cao. Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Kỹ Thuật Cao.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC