Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần Cửa sổ nhựa Châu Âu

Lao động là yếu tố cần thiết cho sự tồn tại của chúng ta trong xã hội, nói đến lao động trước hết là nói đến hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động kinh doanh chỉ có ý nghĩa khi diễn ra hoạt động tiêu thụ sản phẩm. Tiêu thụ sản phẩm là khâu cuối cùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nó có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp, góp phần quyết định tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Chỉ có qua khâu tiêu thụ thì mới thể hiện tính hữu ích của sản phẩm, sản phẩm sản xuất ra mới được xã hội thừa nhận và tiêu dùng. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay thì khâu tiêu thụ thành phẩm của hoạt động sản xuất, kết quả tiêu thụ gắn liền với sự biến đổi phức tạp của thị trường. Chính vì vậy, công tác kế toán nói chung, công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong các doanh nghiệp sản xuất. Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Cửa sổ nhựa Châu Âu – Eurowindow em đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm. Chính vì vậy mà em đã chọn đề tài khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần Cửa sổ nhựa Châu Âu – Eurowindow Khóa luận tốt nghiệp gồm ba phần : - Phần 1: Lý luận chung về hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp sản xuất. - Phần 2: Thực trạng hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Eurowindow. - Phần 3: Phương hướng hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Eurowindow.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC