Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện

Nền kinh tế nước ta từ khi chuyển đổi sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chịu sự tác động của nền kinh tế thị trường là thách thức lớn đối với mọi thành phần kinh tế. Khi Việt Nam ra nhập WTO đây vừa là cơ hội và cũng là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp nói chung cũng như các doanh nghiệp thương mại nói riêng.Vì vậy một doanh nghiệp muốn tồn tại, đứng vững trong giai đoạn hiện nay cần phải bán hàng sao cho doanh thu cao nhất, chi phí thấp nhất và tối đa hóa lợi nhuận. Để làm được điều đó đòi hỏi các nhà quản lý, các chủ doanh nghiệp cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát sát sao mọi hoạt động kinh doanh diễn ra trong đơn vị mình. Để thực hiện tốt các vấn đề này không gì thay thế ngoài việc hạch toán đầy đủ, chính xác, chi tiết và kịp thời mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ bởi thông qua hạch toán các khoản doanh thu, chi phí đảm bảo tính chính xác, đúng, đầy đủ, kịp thời từ đó giúp cho doanh nghiệp xác định chính xác kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. Với doanh nghiệp mang tính chất thương mại, tiêu thụ hàng hóa là giai đoạn quan trọng nhất của quá trình sản xuất kinh doanh, nó có tính chất quyết định tới thành công hay thất bại của doanh nghiệp bởi vì giải quyết tốt khâu tiêu thụ hàng hóa thì doanh nghiệp mới thực sự thực hiện được được chức năng là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng. Điều đó cho chúng ta thấy công tác hạch toán kế toán nói chung và công tác hạch toán xác định kết quả kinh doanh nói riêng là khâu vô cùng quan trọng không thể thiếu ở mỗi doanh nghiệp. Để thực hiện được mục tiêu này doanh nghiệp phải thực hiện kinh doanh mặt hàng nào có lợi nhất, các phương thức tiêu thụ ra sao để bán được nhiều mặt hàng nhất. Từ đó giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định nên tiếp tục đầu tư hay chuyển sang hướng khác. Do vậy phải tổ chức tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh như thế nào để có thể cung cấp thông tin chính xác, nhanh nhất kịp thời cho các nhà quản lý. Từ đó giúp các nhà quản trị phân tích đánh giá hiệu quả kinh doanh của từng mặt hàng, từ đó lựa chọn phương thức kinh doanh thích hợp nhất. Trong thời gian thực tập tại doanh nghiệp “Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện” em nhận thấy để có thể tồn tại và phát triển một cách bền vững doanh nghiệp phải tìm cho mình chiến lược cụ thể nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh đặc biệt là công tác tiêu thụ hàng hóa nhằm tìm đầu ra (thị trường tiêu thụ) cho hàng hóa của doanh nghiệp mình. Đây là một trong những nhiệm vụ sống còn của mỗi doanh nghiệp hiện nay, bởi vìvậy thông qua việc tiêu thụ hàng hóathành phẩm thì doanh nghiệp mới có vốn (lấy từ lợi nhuận để lại) giúp doanh nghiệp tái mở rộng sản xuất, quá trình lưu chuyển tiền thuần nhanh diễn ra nhanh hơn. Xuất phát từ tầm quan trọng đó trong quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện em đã lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện”. Chuyên đề của em ngoài phần mở đầu và kết luận bao gồm 3 chương sau: Chương 1: Đặc điểm tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện Chương 2: Thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện Chương 3: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC