Hoàn thiện kếtoán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Phú Thái

Tiêu thụhàng hoávàxác định kết quảtiêu thụ làmối quan tâm hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp thương mại nói riêng. Thực tiễn cho thấy thích ứng với mỗi cơchếquản lý, công tác tiêu thụvà xác định kết quảtiêu thụ được thực hiện bằng các hình thức khác nhau. Trong nền kinh tếkếhoạch hoátập trung Nhànước quản lýkinh tếchủyếu bằng mệnh lệnh. Các cơquan hành chính kinh tếcan thiệp sâu vào nghiệp vụsản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhưng lại không chịu trách nhiệm vềcác quyết định của mình. Hoạt động tiêu thụsản phẩm, hàng hoátrong thời kỳnày chủyếu là giao nộp sản phẩm, hàng hoácho các đơn vịtheo địa chỉ vàgiácảdo Nhànước định sẵn. Tóm lại, trong nền kinh tếtập trung khi màba vấn đềtrung tâm: Sản xuất cái gì? Bằng cách nào? Cho ai ? đều do Nhànước quyết định thìcông tác tiêu thụhàng hoávàxác định kết quảtiêu thụchỉ làviệc tổchức bán sản phẩm, hàng hoásản xuất ra theo kếhoạch vàgiácả được ấn định từtrước. Trong nền kinh tếthị trường , các doanh nghiệp phải tựmình quyết địnhba vấn đềtrung tâm thìvấn đềnày trởnên vôcùng quan trọng vì nếu doanh nghiệp nào tổchức tốt nghiệp vụtiêu thụsản phẩm, hàng hoá đảm bảo thu hồi vốn, bù đắp các chi phí đãbỏra vàxác định đúng đắn kết quảkinh doanh sẽcó điều kiện tồn tại và phát triển. Ngược lại, doanh nghiệp nào không tiêu thụ được hàng hoácủa mình, xác định không chính xác kết quảbán hàng sẽdẫn đến tình trạng “lãi giả, lỗ thật”thìsớm muộn cũng đi đến chỗphásản. Thực tếnền kinh tếthịtrường đã và đang cho thấy rõ điều đó

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC