Hoàn thiện một số điều kiện cơ bản để đa dạng hóa & nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch Việt Nam

Trong những năm gần đây, thế giới đã được chứng kiến một sự bùng nổ của hoạt động du lịch trên phạm vi toàn cầu. Du lịch đã trở thành một hiện tượng phổ biến, một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống kinh tế - xã hội. Du lịch đã trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều quốc gia và đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế thế giới, không những thế du lịch đã trở thành một hình thức quan trọng trong việc sử dụng thời gian nhàn rỗi của con người, đồng thời là phương tiện giao lưu trong mối quan hệ giữa con người với con người. Còn đối với Việt Nam thì sao? Nghị quyết 45/CP ngày 22/6/1993 đã khẳng định: “Du lịch là ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”. Những năm vừa qua Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách để phát triển ngành du lịch, do đó lượng khách du lịch nội địa và quốc tế đến Việt Nam cũng như doanh thu du lịch tăng lên một cách đáng kể. Nếu năm 1990 lượng khách du lịch đến Việt Nam là 0,25 triệu người thì năm 1991 là 0,3 triệu người, năm 1992 là 0,44 triệu người, năm 1993 là 0,7 triệu người và năm 1994 là 1 triệu người gấp 4 lần năm 1990. Số khách du lịch nội địa năm 1994 là 3,5 triệu người. Dự kiến đến năm 2000 lượng khách du lịch quốc tế vào Việt Nam là 3,5 triệu đến 3,8 triệu người và năm 2010 là 9 triệu người. Do vậy ngành du lịch Việt Nam đang đứng trước một triển vọng lớn về phát triển du lịch. Hơn nữa, vị trí địa lý của Việt Nam là khá thuận lợi với nhiều phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ, nhiều di tích lịch sử có giá trị văn hóa và TNDL cũng rất phong phú. Đứng trước thực tế và những thách thức như vậy ngành du lịch Việt Nam muốn phát huy được những tiềm năng đó chúng ta còn rất nhiều vấn đề cần được giải quyết và đó cũng chính là lý do mà tôi muốn trình bày trong đề án của mình: “Hoàn thiện một số điều kiện cơ bản để đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch Việt Nam”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC