Hoàn thiện phương thức trả lương tại Công ty cổ phần Việt Long

Một trong những nhân tố hàng đầu quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp đó yếu tố con người. Để quản lý tốt một doanh nghiệp thỡ đũi hỏi chủ doanh nghiệp phải quản trị tốt nguồn nhõn lực của doanh nghiệp đó. Hay nói cách khác quản trị doanh nghiệp chính là quản trị con người, để thông qua đó thực hiện quản trị các yếu tố khác của quá trỡnh sản xuất. Con người vừa là chủ thể quản trị vừa là đối tượng quản trị. Trong những công việc như nhau thỡ sau cỏc quỏ trỡnh lao động khác nhau sẽ cho kết quả khác nhau, điều đó phụ thuộc phần lớn vào người lao động. Vậy làm thế nào để tạo ra hiệu quả làm việc tốt nhất? Nhà quản trị cần phải biết thu hút nhân tài và quan trọng hơn là phải biết giữ họ gắn bó với doanh nghiệp. Để làm được điều này thỡ yếu tố cần thiết và quan trọng nhất là nhà quản lý phải biết trả thự lao cho người lao động một cách tương xứng. Trong thời gian thực tập tại Cụng ty cổ phần Việt Long, em cú điều kiện tiếp cận được thực tế hoạt động kinh doanh và các hoạt động quản trị của Cụng ty. Bước đầu vận dụng những kiến thức lý thuyết chuyờn ngành vào việc quan sỏt, tổng hợp, đánh giá thực tế, giải quyết những bất cập của đơn vị thực tập. Từ đó em đó chọn Đề tài: "Hoàn thiện phương thức trả lương tại Công ty cổ phần Việt Long” làm nội dung nghiên cứu trong Chuyên đề thực tập của mỡnh. Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của Chuyên đề gồm 3 chương: Chương 1. Qúa trỡnh hỡnh thành và phỏt triển Cụng ty cổ phần Việt Long Chương 2. Thực trạng phương thức trả lương tại Công ty cổ phần Việt Long Chương 3. Giải phỏp nhằm hoàn thiện phương thức trả lương tại Công ty cổ phần Việt Long

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC