Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH TM và vật tư Quyết Tiến

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay xu thế cạnh tranh là tất yếu, đòi hỏi các doanh nghiệp không những phải sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng mà còn phải có giá cả hợp lý. Công tác quản lý chi phí sản xuất là một chỉ tiêu quan trọng, luôn luôn được các nhà quản lý doanh nghiệp quan tâm chú trọng, vì chi phí sản xuất là chỉ tiêu phản ánh chất lượng của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thông qua những thông tin về chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm, các nhà quản lý doanh nghiệp nắm bắt được những chi phí sản xuất và giá thành thực tế của từng loại hoạt động, từng loại sản phẩm lao vụ cũng như kết quả của toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp nhằm phân tích, đánh giá tình hình thực hiện của định mức chi phí và dự toán chi phí, tình hình sử dụng tài sản ,vật tư, lao động, tiền vốn, tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm để từ đó có những quyết định đúng trong quản lý. Vấn đề chi phí và giá thành không chỉ là sự quan tâm của các doanh nghiệp mà còn là mối quan tâm của người tiêu dùng, của xã hội nói chung. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và trong thời gian tìm hiểu thực tế tại công ty TNHH TM và VT Quyết Tiến, em đã quyết định chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH TM và VT Quyết Tiến” làm đề tài khoá luận tốt nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC