Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Cổ Phần than Vàng Danh – TKV

Sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Quá trình sản xuất chính là hoạt động tự giác và có ý thức của con người nhằm biến các vật thể tự nhiên thành các vật phẩm, hàng hoá có ích đáp ứng được nhu cầu riêng của bản thân cũng như phục vụ nhu cầu chung của toàn xã hội. Khi xã hội ngày càng phát triển, mức sống được nâng cao kéo theo nhu cầu khách quan của con người được nâng lên. Ai cũng muốn bản thân mình sử dụng các thứ hàng hóa chất lượng tốt, mẫu mã đẹp nhưng giá cả phải vừa phải. Doanh nghiệp hơn ai hết họ hiểu rõ điều này, chính vì thế các doanh nghiệp đã không ngừng cải tiến mẫu mã sản phẩm, đổi mới quy trình công nghệ sản xuất cũng như chất lượng sản phẩm . nhưng cần giảm thiểu tối đa chi phí sản xuất để trực tiếp hạ giá bán, tạo sức cạnh tranh cho sản phẩm trên thị trường. Trong các doanh nghiệp sản xuất, nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất, bởi vậy nó sẽ ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm và lợi nhuận của doanh nghiệp. Nếu giảm tối đa chi phí nguyên vật liệu còn dẫn đến hạ giá bán, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Việc tiết kiệm nguyên vật liệu là một biện pháp quan trọng, nâng cao hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp. Nhận thức được điều đó, trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần than Vàng Danh – TKV, em đã đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu việc tổ chức hạch toán kế toán nguyên vật liệu và chọn đề tài: “ Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần than Vàng Danh – TKV ” làm đề tài cho khoá luận tốt nghiệp của bản thân. Khoá luận ngoài lời mở đầu và kết luận gồm có ba chương: Chương 1 : Những lý luận cơ bản về nguyên vật liệu và hạch toán kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất. Chương 2 : Tổ chức hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần than Vàng Danh - TKV.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC