Hoạt động cho thuê tài chính trên địa bàn đà nẵng của công ty cho thuê tài chính ii chi nhánh đà nẵng

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CHƯƠNG I.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHO THUÊ TÀI CHÍNH.1 I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA DỊCH VỤ CHO THUÊ TÀI CHÍNH.1 1. Lịch sử hình thành của nghiệp vụ cho thuê tài chính.1 2. Đặc điểm của cho thuê tài chính.1 3. Lợi ích, hạn chế của cho thuê tài chính.2 3.1. Lợi ích của cho thuê tài chính.2 3.1.1. Lợi ích đối với nền kinh tế.2 3.1.2. Lợi ích đối với người cho thuê.2 3.1.3. Lợi ích đối với người thuê.3 3.2. Hạn chế của cho thuê tài chính.4 4. Xu hướng phát triển của cho thuê tài chính trên thế giới.5 II. CHO THUÊ TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM.6 1. Sự ra đời và phát triển của cho thuê tài chính ở Việt nam.6 2. Sự cần thiết của cho thuê tài chính ở Việt Nam.6 3. Phân loại cho thuê tài chính.8 3.1. Cho thuê tài chính có sự tham gia của 2 bên (Direct Lease)8 3.2. Cho thuê tài chính có sự tham gia của 3 bên (Net Finance Lease)8 3.3. Cho thuê hợp tác (Leveraged Lease)9 3.4. Bán và tái thuê (Sale & Leareback)9 3.5. Cho thuê giáp lưng (Under Lease contract):9 3.6. Cho thuê trả góp (Hire purchase lease):10 4. Môi trường pháp lý liên quan hoạt động cho thuê tài chính.10 CHƯƠNG II.11 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN ĐÀ NẴNG CỦA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (ALCII-ĐN) TRONG NHỮNG NĂM QUA.11 A. VÀI NÉT VỀ ALCII-ĐN.11 I. CÔNG TY ALCII.11 1. Quá trình hình thành và phát triển.11 2. Đặc điểm kinh doanh của ALCII.11 II. CHI NHÁNH ALCII-ĐN.12 1. Quá trình hình thành, phát triển:12 2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý.12 2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban.12 2.1. Giám đốc chi nhánh:12 2.2. Phó giám đốc chi nhánh:12 2.3. Phòng cho thuê.13 2.3.1. Chức năng:13 2.3.1. Nhiệm vụ:13 2.4. Phòng Kế toán - Tổng hợp:13 2.4.1. Chức năng:13 2.4.2. Nhiệm vụ:13 B. HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ CỦA CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG NHỮNG NĂM QUA.14 I. NHU CẦU THUÊ MUA CỦA THỊ TRƯỜNG MIỀN TRUNG & ĐÀ NẴNG.14 1. Tình hình kinh tế - xã hội Khu vực Miền Trung Và Đà Nẵng.14 2. Xác định nhu cầu thuê mua của thị trường Miền Trung và Đà Nẵng:15 II. THỰC TRẠNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH CỦA ALCII-ĐN.16 1. Quy trình cho thuê.16 1.1. Cho thuê trực tiếp.16 1.2. Cho thuê uỷ thác:17 2. Phương pháp tính tiền thuê và thanh toán tiền thuê18 2.1. Định kỳ hạn trả nợ:18 .2.1.1. Định kỳ trả nợ gốc.18 2.1.2. Định thời hạn trả lãi.19 2.2. Phương pháp tính trả nợ gốc, trả lãi tiền thuê. Có hai cách sau:19 2.2.1. Tổng số tiền gốc được chia đều cho số kỳ hạn thanh toán19 2.2.2. Xác định số tiền trả đều nhau (cả gốc lẫn lãi) cho mỗi kỳ thanh toán:19 3. Tình hình hoạt động của ALCII-ĐN qua 3 năm từ 2001-2003.20 3.1. Khái quát tình hình tài chính.20 3.1.1. Tình hình vốn:20 3.1.2. Tình hình tài chính22 3.2. Tình hình kinh doanh (tình hình CTTC) của ALCII-ĐN23 3.2.1. Khái quát tình hình CTTC.23 3.2.2. Hình thức cho thuê24 3.2.3. Đối tượng cho thuê25 3.2.4. Tình hình ký kết hợp đồng và những khách hàng của chi nhánh Đà Nẵng.29 3.2.5. Thời hạn hợp đồng30 3.2.6. Tình hình cho thuê theo địa bàn.31 4. Rủi ro, dấu hiệu rủi ro trong cho thuê tài chính.31 III. MỘT SỐ THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG HỌAT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG.32 1. Một số thuận lợi.32 1.1. Thuận lợi từ môi trường bên ngoài.32 1.2. Thuận lợi từ môi trường nội bộ.32 2. Một số khó khăn.33 2.1. Một số khó khăn từ môi trường bên ngoài.33 2.2. Một số khó khăn từ môi trường nội bộ.33 3. Nguyên nhân của hạn chế.34 3.1. Nguyên nhân khách quan:34 3.2. Nguyên nhân chủ quan:34 CHƯƠNG III.36 MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH CỦA CHI NHÁNH ALCII-ĐN TRÊN ĐỊA BÀN ĐÀ NẴNG TRONG NHỮNG NĂM TỚI.36 I. DỰ BÁO TRONG THỜI GIAN TỚI36 1. Tình hình kinh tế - xã hội.36 2. Nhu cầu thuê của thị trường.36 3. Khả năng cạnh tranh của công ty ALCII-ĐN.37 II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH ALCII-ĐN NĂM 2004.38 1. Mục tiêu định hướng.38 2. Mục tiêu cụ thể.38 III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH TRONG THỜI GIAN TỚI.39 1. Tăng cường tiếp thị, quảng cáo.39 1.1. Hình thức tiếp xúc trực tiếp:39 1.2. Các biện pháp khuyến khích vật chất để tìm kiếm khách hàng:43 1.3. Chính sách quảng cáo trên báo, đài:44 2. Nâng cao chất lượng thẩm định dự án thuê tài chính và phân tích, phân loại khách hàng.45 3. Công ty ALCII-ĐN cần đa dạng hóa các hình thức cho thuê.46 3.1. Cho thuê trả góp nhà đất.46 3.2. Cho thuê trả góp xe ô tô và các loại máy móc thiết bị khác.50 4. Về công tác quản lý nguồn nhân lực.51 4.1. Khuyến khích vật chất.51 4.2. Khuyến khích tinh thần:52 5. Giải pháp tìm vốn đầu tư từ bên ngoài:53 5.1. Tăng cường huy động vốn trung dài hạn của các tổ chức, cá nhân.53 5.2. Chuyển đổi hình thức doanh nghiệp từ DNNN sang công ty cổ phần:54 6. Thành lập trung tâm mua bán tài sản cũ.54 III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ.55 1. Các cơ quan nhà nước.55 1.1. Các cơ quan quản lý nhà nước:55 1.2. Chi nhánh ngân hàng nhà nước Đà Nẵng:57 2. Đối với NHNo, công ty ALCII:58 2.1. NHNo:58 2.2. Công ty ALCII:58 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY