Hoạt động đầu tư trực tieps nước ngoài (FDI) của Pháp tại Việt Nam

Quan hệ giữa Việt Nam và Pháp đã có một bề dày lịch sử khá lâu đời, trải qua nhiều thăng trầm, để lại nhiều dấu ấn và ngày nay quan hệ giữa hai nước đang được thực hiện theo phương châm khép lại quá khứ để hướng tới tương lai

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC