Hoạt động thẩm định tài trợ vốn các dự án đầu tư tại chi nhánh Ngân hàng Công thương (NHCT) tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2007: Thực trạng và giải pháp

Trong nền kinh tế, nhất là một nền kinh tế có tăng trưởng, hoạt động đầu tư là hoạt động không thể thiếu, giúp duy trì hay làm tăng lên giá trị tài sản của nền kinh tế, phục vụ cho đời sống của dân chúng. Hoạt động đầu tư luôn là một hoạt động lâu dài, hiệu quả mang tính chất tương lai, vì vậy mà các nhà đầu tư khôn ngoan luôn lập cho mình một kế hoạch hay một dự án đầu tư để có thể có một bức tranh đầy đủ về hoạt động đầu tư của mình. Thẩm định dự án đầu tư là một công đoạn có tính chất quyết định cuối cùng đối với việc ra quyết định: Có nên thực sự đầu tư cho dự án hay không. Trong công cuộc đầu tư, với nguồn lực hữu hạn về vốn, chủ đầu tư tất yếu phát sinh nhu cầu đi vay. Ngân hàng – trong điều kiện hiện nay – vẫn là một sự lựa chọn lí tưởng. Với nghiệp vụ cho vay đối với các dự án, ngân hàng có thể có lợi nhuận từ phí (như thực hiện thanh toán xuất nhập khẩu với dự án có liên quan đến yếu tố nước ngoài), từ chênh lệch giữa chi phí vốn (có thể là từ việc ngân hàng đi vay từ dân cư, tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng khác ) và doanh thu vốn (từ việc cho vay các dự án). Để đảm bảo việc cho vay các dự án ở mức rủi ro thấp nhất có thể, tức là trong điều kiện dự án định cho vay ở mức rủi ro cao nhất thì dự án đó vẫn đảm bảo hoàn trả cho ngân hàng cả nợ gốc và lãi vay đầy đủ và đúng hạn, các ngân hàng dù ít hay nhiều, cũng đều thực hiện thẩm định trước khi quyết định có nên cho dự án vay vốn hay không. Như vậy, thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng là một hoạt động không thể bỏ qua, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tài trợ cho các dự án đầu tư của các ngân hàng. Hoạt động thẩm định trước khi cho vay các dự án đã được các ngân hàng ngày càng chú trọng nhiều hơn vì tầm quan trọng của nó có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả tín dụng, đặc biệt là ở các ngân hàng thương mại của nhà nước đã quan tâm hơn trong việc cho vay các dự án đầu tư sử dụng vốn vay của nhà nước (trước đây, việc cho vay đối với các dự án đầu tư có sử dụng vốn nhà nước, gần như việc thẩm định trước khi cho vay tại các ngân hàng thương mại nhà nước nếu có cũng chỉ mang tính chất hình thức, do vậy rủi ro tín dụng là rất cao và tỉ lệ nợ quá hạn, nợ đọng là rất lớn gây thiệt hại cho ngân hàng cũng như nhà nước). Từ lâu, đã có rất nhiều đề tài, nhiều nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu tìm ra những mặt hạn chế trong công tác thẩm định cho vay tại các ngân hàng, đồng thời tìm ra những giải pháp góp phần hoàn thiện hơn cho hoạt động quan trọng này. Mặc dù vậy, thực tế nhiều biến động vẫn còn có nhiều điều cần phải tiếp tục xem xét nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư tại ngân hàng. Với suy nghĩ đó, cùng với việc có điều kiện được thực tập tại chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh Phú Thọ, em có điều kiện được tiếp xúc phần nào với thực tế hoạt động thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng. Qua đó, em đã xác định đề tài cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình là: “Hoạt động thẩm định tài trợ vốn các dự án đầu tư tại chi nhánh Ngân hàng Công thương (NHCT) tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2007: thực trạng và giải pháp”, góp phần giúp những người quan tâm đến vấn đề này có thêm thông tin về công tác thẩm định tại một chi nhánh của một trong bốn ngân hàng thương mại có thị phần lớn nhất cả nước tại một tỉnh có điều kiện kinh tế trung bình so với cả nước như Phú Thọ. Trong quá trình tìm hiểu thực tế, cũng như quá trình xây dựng đề tài chắc chắn sẽ còn nhiều hạn chế do còn chưa có nhiều kinh nghiệm. Vì vậy, em rất mong sẽ nhận được những góp ý của các thầy cô giáo. Chuyên đề của em ngoài Lời mở đầu, Kết luận gồm hai chương: Chương I: Tình hình thẩm định tài trợ vốn các dự án đầu tư tại chi nhánh NHCT tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2007 Chương II: Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác thẩm định tài trợ vốn các dự án đầu tư tại chi nhánh NHCT tỉnh Phú Thọ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC