Hội thảo Y học Thực chứng - Phân tích kinh tế (đơn giản)

Câu hỏi về chi phí điều trị • Cần điều trị bao nhiêu bệnh nhân để ngăn ngừa 1 ca bệnh? trả lời: NNT • Tốn bao nhiêu tiền để ngăn ngừa 1 ca bệnh? NNT x Chi phí điều trị

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC