Hướng dẫn học sinh lớp 9 chuyển câu Trực tiếp sang câu Gián tiếp

Tiếng Anh, ngày nay giữ một vai trò quan trọng đối với cách mạng khoa học kỹ thuật. Tiếng Anh ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều người đối với việc học một ngoại ngữ và kích thích sự ham muốn của nhiều ngưới ở mọi lứa tuổi. Nắm bắt được nhu cầu đó, luật giáo dục 2005 (điều 5) qui định “phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy, sáng tạo của người học, bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và có ý chí vươn lên”. Trong quá trình giảng dạy học sinh chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp, bản thân nhận thấy đa phần học sinh chưa làm được dạng bài tập này . Do vậy, để giúp học sinh biết cách chuyển đổi câu như thế nào là tốt nhất và hiệu quả nhất, đó là mối quan tâm hàng đầu của tôi khiến tôi quyết định thực hiện đề tài: “Kinh nghiệm “Hướng dẫn học sinh lớp 9 chuyển câu Trực tiếp sang câu Gián tiếp.”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC