Hướng dẫn phần mềm vẽ mạch Altium

A ) TẠO LINH KIỆN * ) Sơ Đồ Nguyên lý 1 – Mờ File File  new  Library : + Schemmatic library + PCB Library  Save File 2 – Vẽ Linh kiện Nhập lệnh P + chữ cái

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC