Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý cửa hàng bán điện thoại

- Nhập tên tài khoản và mật khẩu rồi ấn nút Đăng Nhập hoặc Enter để đăng nhập vào chương trình. - Nếu chưa có tài khoản, có thể sử dụng tài khoản dùng thử mặc định là: user và mật khẩu để trống. - Chọn Hiển thị Mật khẩu nếu muốn kiểm tra. - Nút thông tin để hiển thị thông tin phần mềm. Để thoát phần mềm, có thể ấn nút Kết Thúc hoặc nút ESC hoặc nút

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC