Kỹ năng làm việc nhóm - Đề tài: Kỹ thuật thảo luận nhóm

Với mức độ toàn cầu hóa hiện nay, áp lực canh trạnh không chỉ đơn thuần là cuộc so tài giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau mà là cuộc đọ sức mang tính chất quốc tế. “Những gã khổng lồ quốc tế so tài với các doanh nghiệp trong nước”. Chiến thắng sẽ thuộc về tay doanh nghiệp nào có thể thấu hiểu hết những yêu cầu và mong muốn của khách hàng. Để làm được điều đó tất yếu họ phải bắt tay vào việc nghiên cứu thị trường. Đặc biệt là để khám phá thái độ, thói quen người tiêu dùng, thử nghiệm thói quen sản phẩm mới, thử thông tin khái niệm thì phương pháp nghiên cứu định tính tỏ ra rất hiệu quả. Trong phương pháp nghiên cứu định tính các kỹ thuật thu thập dữ liệu cơ bản như: Thảo luận tay đôi, Thảo luận nhóm, Quan sát Do thời hạn chế về mặt thời gian cũng như khả năng thực hiện. Bài viết chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu về kỹ thuật thu thập dữ liệu thảo luận nhóm. Để làm rõ hơn bài viết dứơi sẽ đề cập đến các vấn đề cơ bản của “Kỹ thuật Thảo luận nhóm”. Nội dung của bài tiểu luận bao gồm các phần: I/ Giới thiệu về phương pháp thảo luận nhóm. II/ Các hình thức thảo luận nhóm. III/ Các bước thực hiện thảo luận nhóm. IV/ Ưu điểm và khuyết điểm. V/ Những yếu tố ảnh hưởng đến cuộc thảo luận nhóm. VI/ Những trường hợp nên và không nên sử dụng kỹ thuật thảo luận nhóm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC