Kỹ năng viết Báo cáo thực tập Bài 8 Viết Báo cáo thực tập nhận thức và thực tập tốt nghiệp

Nội dung chính Phần 1: Viết báo cáo thực tập theo tiêu chuẩn ISO5966 I– Tổng quan về tiêu chuẩn ISO5966 1.1. Tiêu chuẩn ISO5966 1.2. ISO5966 áp dụng cho những loại báo cáo nào? 1.3. Đặc điểm cơ bản 1.4. Lưu ý quan trọng II- Dàn bài tổng quá của báo cáo theo ISO5966 2.1. Dàn bài tổng quát 2.2. Dàn bài chi tiết III- Đạo văn 3.1. Tổng quan 3.2. Tại sao sinh viên đạo văn IV- Một số điểm cần lưu ý khi trình bày báo cáo 4.1. Khổ giấy và Lề 4.2. Kiểu chữ và cỡ chữ 4.3. Tiêu đề (Heading) 4.4. Cách trình bày bảng 4.5. Cách trình bày hình, đồ thị 4.6. Cách trước – Cách sau (Blank Space) 4.7. Số có nghĩa 4.8. Phân trang hợp lý Phần 2: Viết tài liệu tham khảo theo hệ thống Harvard I. Tổng quan về Mục “Tài liệu tham khảo” II. Các quy định viết tài liệu tham khảo 2.1. Viết tham khảo cho 1 quyển sách 2.2. Viết tài liệu tham khảo cho 1 bài báo trong 1 tạp chí 2.3. Viết tham khảo cho website 2.4. Một thí dụ về mục “Tài liệu tham khảo” 2.5. Trích dẫn tài liệu của người khác

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC