Kỹ thuật nuôi cá bống tượng

TRIỆU CHỨNG : - THÂN CÓ ĐỐM ĐỎ HOẶC VẾT LOÉT - CÁ BỎ ĂN, BƠI LỘI LỜ ĐỜ - HẬU MÔN BỊ VIÊM LOÉT, XUNG HUYẾT - VÂY RỤNG, BỤNG TÍCH NƯỚC TRƯƠNG PHỒNG LÊN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC