Kỹ thuật nuôi cá tra thương phẩm (pangasianodon hypophthalmus) ở công ty cổ phần thủy sản tô châu tỉnh Đồng Tháp

Thực nghiệm nuôi cá Tra thâm canh trong ao đất được thực hiện tại xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp với 4 ao có diện tích dao động 8.155 – 12.975 m2. Mật độ nuôi dao động 33 – 44 con/m2. Thời gian thực hiện từ 10/2/2009 đến 15/6/2009. Kết quả các yếu tố thủy lý hóa trong ao nuôi cá Tra đều nằm trong khoảng thích hợp cho sinh trưởng và phát triển của cá Tra, trong đó nhiệt độ dao động 29 – 31,5 oC, độ trong 30 – 60 cm, pH 6 – 8, Oxi 3,5 – 4,5 ppm, N-NH4+ 0,5 – 5 ppm. Tốc độ tăng trưởng của cá dao động 4,53 – 4,87 g/ngày, tỉ lệ sống dao động 77,6 – 95 %. Năng suất dao động 356,6 – 391,3 tấn/ha. Do giá thức ăn tăng trong khi giá cá nguyên liệu giảm, bệnh xảy ra nhiều nên lợi nhuận mang lại từ mô hình nuôi không cao dao động từ 110,149 – 402,366 triệu/ha, tỉ suất lợi nhuận 0,03 – 0,07 %. Mô hình nuôi cá Tra thâm canh trong ao đất ở công ty cổ phần Thủy Sản Tô Châu tỉnh Đồng Tháp có tính khoa học cao, tuy nhiên việc quản lí chăm sóc chưa tốt. Khi áp dụng qui trình vào sản xuất nếu khâu quản lí chăm sóc chặt chẽ hơn thì hiệu quả mô hình sẽ tăng cao hơn nữa.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC