Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Hoàng Phát

MỤC LỤC Trang Lời mở đầu02 PHẦN I : Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp sản xuất03 I.Khái niệm , phân loại chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm03 1.Khái niệm , phân loại chi phí sản xuất03 1.1. Khái niệm chi phí sản xuất03 1.2 .Phân loại chi phí sản xuất03 2. Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm04 2.1Khái niệm giá thành sản phẩm 04 2.2Phân loại giá thành sản phẩm 04 3.Nhiệm vụ kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm 05 II. Hạch toán phân bổ chi phí sản xuất 06 1.Đối tượng tập hợp chi phí sx06 2.Hạch toán và 07 2.1.Hạch toán và phân bổ cpsxNLVL trực tiếp 07 2.2.Hạch toán và phân bổ cp NC trực tiếp 10 2.3.Hạch toán chi phí sản xuất chung 12 III.Tổng hợp cpsx và tính giá thành 15 1. Tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang15 2.Đối tượng tính giá thành 18 3. Phương pháp tính giá thành19 3.1. Phương pháp giản đơn19 3.2. Phương pháp đơn đặt hàng19 3.3. Phương pháp tỷ lệ19 3.4. Phương pháp phân bước20 Phần II : kế toán chi phí sx và tính giá thành 22 A. khái quát chung về 22 I. Quá trình hình thành 22 1. Quá trình hình thành22 2. Chức năng hoạt động 22 II. Đặc điểm hoạt động sản xuất 23 1.Loại hình kinh doanh 23 1.1 Loại hình kinh doanh23 1.2 Mặt hàng kinh doanh23 2. Thị trường đầu vào và thị trường đầu ra của sản phẩm23 2.1. Thị trường đầu vào23 2.2 Thị trường đầu ra24 3. Đăc điểm các nguồn lực của công ty TNHH Hoàng Phát24 III. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Hoàng Phát24 1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 24 2. Chức năng , nhiệm vụ của các bộ phận25 IV. Đặc điểm tổ chức kế toán của công ty TNHH Hoàng Phát26 1. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty26 2. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty27 B.Đối tượng và phương pháp 29 I. Quy trình công nghệ , tổ chức sản xuất29 1. Quy trình công nghệ29 2. . Tổ chức sản xuất29 3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất30 II. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất30 1. Kế toán chi phí NLVL trực tiếp30 2. Kế toán chi phí NC trực tiếp36 3. Kế toán chi phí SXC40 III. Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm49 1. Tổng hợp chi phí sản xuất49 2. Tính giá thành sản phẩm52 Phần III :Một số nhận xét 57 I. Một số nhận xét về kế toán tập hợp chi phí57 1. Nhận xét chung57 2. Nhận xét về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá57 II. . Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán 58 1. Hoàn thiện hạch toán chi phí khấu hao TSCĐ58 2. Hoàn thiện về báo cáo giá thành 59 Kết luận60 Tài liệu tham khảo 63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY