Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế tại công ty tnhh thương mại và sản xuất thế vinh

Khi các doanh nghiệp tham gia vào thương trường họ luôn hướng tới mục đích cuối cùng là đạt lợi nhuận tối đa. Để có được lợi nhuận tối đa, đó không phải là chuyện đơn giản, bởi muốn làm ra lợi nhuận thì trong kinh doanh doanh nghiệp phải tính toán cân nhắc từng quyết định. Lợi nhuận được gắn liền cả một quá trình bao gồm nhiều khâu có quan hệ chặt chẽ với nhau, nhưng cái chính của nó vẫn là mối quan hệ giữa chi phí sản xuất sản phẩm – lợi nhuận. Từ đó doanh nghiệp đề ra những biện pháp tiết kiệm chi phí để hạ giá thành sản phẩm, đồng thời mang lại lợi nhuận để thực hiện tái sản xuất mở rộng trong doanh nghiệp. Trong điều kiện hoạt động kinh tế thị trường cùng với chất lượng sản phẩm, giá thành sản phẩm luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của các nhà sản xuất, là nhân tố quyết định nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và thu nhập của người lao động, đảm bảo sự tồn tại và phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Ngoài ra, giá thành sản phẩm là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh chất lượng hoạt động của doanh nghiệp về các mặt kỹ thuật, kinh tế, tổ chức là cơ sở để định giá bán và tính toán kết quả kinh doanh. Qua đó chúng ta nhận thấy sự quan trọng của giá thành sản phẩm trong hoạt động của doanh nghiệp. Chính vì vậy “Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm hoàn thành” là chuyên đề mà em quan tâm nhất trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất THẾ VINH. Vì công ty chủ yếu là sản xuất sản phẩm nên việc hạch toán chi phí nguyên vật liệu, hàng hóa trong sản xuất là yếu tố quan trọng giúp hạ giá thành các sản phẩm, nó là điều kiện giúp cho công ty nâng cao sức cạnh tranh trên thương trường, giữ được uy tín và nâng cao chất lượng các sản phẩm của mình. báo cáo thực tập có bố cục như sau: Chương 1: Giới thiệu về công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thế Vinh. Chương 2: Cơ sở lý luận về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Chương 3: Thực trạng chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế tại công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thế Vinh. Chương 4: Nhận xét và kiến nghị.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC