Kế toán kiêm toán trong doanh nghiệp

(Bản scan) Kế toán là một trong những chuyên ngành phức tạp nhất, cẩn thận nhất và thật sự là có khá nhiều ngưới quan tâm đến chuyên ngành này Chế độ kế toán doanh nghiệp được Bộ Tài Chính Ban hành ngày 20/03/2006 và được áp dụng trong các doanh nghiệp nhà nước từ năm 2006 đến nay

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC