Kế toán nghiệp vụ bán hàng hoá tại công ty thực phẩm và dịch vụ tổng hợp

Thành lập từ năm 1957, công ty Thực Phẩm và Dịch Vụ Tổng Hợp là tên gọi hiện nay, nhưng trước đây công ty đã trải qua nhiều giai đoạn tách lập với nhiều tên gọi khác nhau: -Ngày đầu thành lập, công ty có tên là Cục Thực Phẩm hoạt động ở miền Bắc. Do hoàn cảnh chiến tranh nên chức năng chủ yếu lúc này của công ty là sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh lương thực - thực phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. -Tháng 5 năm 1970 Cục Thực Phẩm được tách thành hai bộ phận: Cục Thực Phẩm Công Nghệ và Cục Thực Phẩm Tươi Sống. -Năm 1971, Cục Thực Phẩm Công Nghệ đổi tên thành công ty Thực Phẩm Công Nghệ, đồng thời có thêm nhiều chi nhánh như: Công ty Thuỷ Sản, công ty Muối… .Còn Cục Thực Phẩm Tươi Sống thì đổi tên thành Công ty Thực Phẩm. -Năm 1987, Công ty thực phẩm Công Nghệvà công ty Thực Phẩm đổi tên thành Tổng công ty Thực phẩm Công Nghệ và Tổng công ty Thực Phẩm . -Ngày 10 tháng 12 năm 1987, căn cứ theo quyết định số 25/NT-QĐ1 của Bộ Nội Thương hợp nhất Tổng công ty Thực Phẩm Công Nghệ với công ty Bánh Kẹo Hữu Nghị thành Tổng công ty Thực Phẩm, có nhieệm vụ quản lý các đơn vị kinh doanh trực thuộc từ Bắc đến Nam. -Ngày 13 tháng 8 năm 1996, theo quyết định số 698/TM-TCCB của Bộ Thương Mại và đăng ký kinh doanh số 103351 ngày 15/02/1996 tại sở kế hoạch đầu tư Tp. HCM, Công ty Thực Phẩm và Dịch Vụ Tổng Hợp được thành lập trên cơ sở tổ chức lại văn phòng Tổng công ty Thực Phẩm tại Thành Phố Hồ Chí Minh và một số đơn vị trực thuộc Tổng công ty Thực Phẩm theo chủ trương của Nhà Nước, Bộ Thương Mại về việc sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp Nhà Nước: ·Văn phòng Tổng công ty Thực phẩm cũ ·Công ty Thực Phẩm Nam Trung Bộ ·Công ty Xuất Nhập Khẩu Thực Phẩm và Dịch Vụ ·Một số đơn vị trực thuộc: công ty Thực Phẩm Miền Nam, Tổng Kho Thực Phẩm Nội Thương, Xí nghiệp Đông Lạnh An Phú… -Tháng 11 năm 1996 Bộ Thương Mại xác nhập thêm công ty Thực phẩm Quy Nhơn vào công ty Thực Phẩm và Dịch Vụ Tổng Hợp. - Từ năm 1996 đến nay phạm vi hoạt động của công ty đã được mở rộng hơn trước với nhiều đơn vị trực thuộc:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC