Kế toán NVL- CCDC tại Công Ty Cổ Phần Cơ Khí May Gia Lâm

Chuyển sang nền cơ chế thị trường và thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, mối quan tâm hàng đầu của các DN Việt Nam hiện nay là thực hiện bảo toàn và phát triển vốn KD với mục đích cuối cùng là bảo toàn lợi nhuận. Để đạt được mục đích này thì DN phải áp dụng nhiều biện pháp mà 1 trong những biện pháp quan trọng đối với các DN đó là SX SP ra phải có chất lượng cao, giá thành hạ, tức là chi phí bỏ ra phải tiết kiệm tới mức tối đa trên cơ sở hợp lý có kế hoạch. Đối với một DNSX, vật tư chiếm tỉ trọng lớn và là nhân tố chính cấu tạo nên sản phẩm vì vậy mua, quản lý, và sử dụng NVL là vấn đề có ý nghĩa rất lớn góp phần vào việc tiết kiệm chi phí, hạ giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm đó là kế toán mà kế toán NVL- CCDC luôn được xác định là một trong những khâu quan trọng nhất của toàn bộ công tác kế toán trong DNSX. Để đạt được những yêu cầu cần có, DN cần phải quan tâm đến tất cả các khâu trong quá trình SX để làm thế nào giảm được chi phí SX và hạ giá thành SP. Về vấn đề đặt ra trước mắt DN là phải hạch toán đầy đủ, chính xác NVL- CCDC một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình SX vì quá trình SX của một DN sẽ không thể tiến hành được, cũng như NVL- CCDC cũng đóng vai trò cần thiết trong quá trình SX, vì nó là quá trình kết hợp với VL để tạo thành một thực thể hoàn chủnh của một sản phẩm. Do đó việc hạch toán chính xác NVL- CCDC là một vấn đề quan trọng của việc hạch toán đầy đủ, một cách cẩn thận, về chi phí SX và giá thành SP, đồng thời góp phần làm giảm sự thất thoát và lãng phí vật tư. Như vậy, nếu việc quản lý về NVL- CCDC được tiến hành một cách đầy đủ, chặt chẽ sẽ làm giảm chi phí về NVL- CCDC và lúc đó lợi nhuận sẽ tăng lên một cách chính đáng. Tuy nhiên, trong quá trình thực tập tại công ty, được tiếp xúc với công tác kế toán ở công ty, em thấy được tầm quan trọng của công tác kế toán NVL- CCDC trong SX KD. Em muốn hiểu rõ hơn nữa về phần kế toán này, và em đã chọn lựa đề tài “ Kế toán NVL- CCDC “ tại Công Ty Cổ Phần Cơ Khí May Gia Lâm. Kết hợp giữa lý luận và thực tiễn củng cố được phần lý thuyết đã học và nghiên cứu để xử lý thành thạo các tình huống phát sinh trong thực tế hoạt động KD, đồng thời nắm vững và tuân thủ chế độ tài chính kế toán hiện hành. Ngoài phần mở đầu và kết luận chuyên đề của em được chia làm ba phần chính: Chương 1: Các vấn đề chung về kế toán NVL- CCDC. Chương 2: Thực tế công tác kế toán NVL- CCDC tại Công Ty Cổ Phần Cơ Khí May Gia Lâm. Chương 3: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán NVL- CCDC tại Công Ty Cổ Phần Cơ Khí May Gia Lâm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC