Kế toán thanh toán về các khoản phải thu và phải trả cho khách hàng tại công ty Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng

Khi đời sống xã hội của con người ngày càng phát triển, hiện đại hơn thì nhu cầu tiêu dùng cũng được nâng cao rõ rệt. Chính vì vậy doanh nghiệp sản xuất có vai trò quan trọng thì bên cạnh đó ngành hoạt động thương mại có phần quan trọng không kém. Ngành hoạt động thương mại là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng và đối tượng kinh doanh chủ yếu của ngành thương mại là hàng hoá - đó là những sản phẩm lao động được các doanh nghiệp thương mại mua về để bán ra nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu. Trong các doanh nghiệp thương mại, vốn hàng hoá được xem là chủ yếu nhất, nghiệp vụ kinh doanh, hàng hoá là nghiệp vụ phát sinh thường xuyên và chiếm một công cụ lớn nhất. và quản lý hàng hoá là nội dung quản lý hàng đầu của các doanh nghiệp thương mại. Bên cạnh đó, mối quan hệ thanh toán giữa doanh nghiệp với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài doanh nghiệp về các khoản phải thu, phải trả cho khách hàng, người bán (trong quá trình mua bán hàng hoá ) cũng được chú trọng. Có thể nói, kế toán thanh toán đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại, nó giúp cho các nhà quản lý doanh nghiệp theo dõi chặt chẽ tình hình tăng, giảm của vốn, đồng thời có biện pháp giải quyết kịp thời những rủi ro không may xảy ra đến cho doanh nghiệp bất cứ lúc nào. Đề tài gồm 3 phần: Phần I QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY I Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của công ty II Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty III Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty IV Tổ chức hạch toán kế toán tại công ty Phần II HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN A Những vấn đề chung về hạch toán nghiệp vụ thanh toán I Nội dung các nghiệp vụ thanh toán II Nguyên tắc hạch toán nghiệp vụ thanh toán III Phương thức thanh toán B Hạch toán nghiệp vụ thanh toán I Hạch toán nghiệp vụ phải thu khách hàng II Hạch toán nghiệp vụ phải trả cho người bán Phần III MỘT SỐ Ý KIÊN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ PHƯƠNG THỨC HẠCH TOÁN VỚI KHÁCH HÀNG I Một vài nhận xét II Một số ý kiến nhằm hoàn thiện III Lời kết

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC