Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại HTXTM và DV Thuận Thành

Công cuộc cải cách kinh tế đã mang lại cho đất nước ta nhiều biến chuyển sâu sắc. Những năm gần đây, điều dễ nhận thấy là hàng hóa ngày càng không ngừng gia tăng, thị trường tiêu thụ ngày càng phong phú và đa dạng. Xu hướng quốc tế hóa và toàn cầu hóa nền kinh tế Thế giới, cùng với sự phát triển của nhân công lao động quốc tế thì việc tham gia vào thương mại quốc tế sẽ mở ra cho chúng ta nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đòi hỏi chúng ta có những chính sách mở cửa đúng đắn. Nền kinh tế Việt Nam đã khởi sắc trên nhiều lĩnh vực trong đó: Thương mại, Dịch vụ được xem là một trong những lịch vực quan trọng của nước ta hiện nay. HTXTM và DV Thuận Thành là một Doanh nghiệp (DN) thực hiện chức năng mua bán các mặt hàng tiêu dùng cần thiết như: thực phẩm, gia dụng, thời trang, hóa mỹ phẩm…Trong những năm qua HTXTM và DV Thuận Thành đã thực sự vươn lên và đạt được những thành tích đáng khích lệ, góp phần không nhỏ vào gia tăng doanh thu cho tỉnh nhà và tạo được việc làm cho người lao động. Với ý nghĩa đó, tôi quyết định chọn đề tài: “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại HTXTM và DV Thuận Thành”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC