Kế toán tiêu thụ hàng hóa nội địa và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại Phước Thành – Tỉnh TT Huế

Hàng hóa là những sản phẩm lao động được doanh nghiệp thương mại mua về để bán ra nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu. Hàng hóa trong kinh doanh thương mại thường được phân theo các ngành hàng như: -Hàng vật tư, thiết bị -Hàng công nghệ phẩm tiêu dùng -Hàng lương thực, thực phẩm -Ngoài ra các loại bất động sản được dự trữ mục đích bán cũng được xem là một loại hàng hóa – hàng hóa bất động sản.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC