Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh năm 2010 của trường cao đẳng thương mại đà nẵng

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP 1.1Sự ra đời của công ty cổ phần ThuyAnCo Công ty cổ phần ThuyAnCo được hoạt động theo giấy phép kinh doanh số: 043453 do phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 07/08/1998. Đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 20/02/2006 + Vốn điều lệ : 10.000.000.000 (Mười tỷ đồng chẵn) - Tên giao dịch: ThuyAnCo jountstock company - Trụ sở giao dịch: Khối 9-Thị Trấn Cẩm Xuyên-Hà Tĩnh - Điện thoại: 0392.213.989 - Fax : 0392.213.989 - Email: xuanthuyanco60@gmail.com - Tài khoản số 0201000183557 Tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Tĩnh. - Mã số thuế: 3000253287-1 + Giám đốc: Kỹ sư Nguyễn Xuân Thủy + Tổng cán bộ công nhân viên thường trực là 29 người 1.2Chức năng và nhiệm vụ của công ty 1.2.1 Chức năng : -Tư vấn đầu tư, tư vấn thiết kế, lập dự án. -Tổ chức các dịch vụ hội nghị khách hàng, hội thảo chuyên đề xây dựng 1.2.2Nhiệm vu : - Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước. - Không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên. - Chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp nhà nước, bảo vệ và phát huy nguồn vốn Công ty. 1.3 Tổ chức bộ máy quản lý 1.3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty 1.3.2Chức năng các phòng ban - Giám đốc: Là người đại diện cho toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty, là người chịu trách nhiệm cao nhất có quyền quyết định và điều hành mọi hoạt động của Công ty theo đúng kế hoạch và là người chịu trách nhiệm đối với Nhà nước. - Phòng Kinh doanh: Tham mưu giúp việc cho Giám đốc về công tác tổ chức kinh doanh. Quan hệ giao dịch với khách hàng, đề xuất ký kết các hợp đồng kinh tế, thanh lý hợp đồng. Thực hiện những dịch vụ tư vấn thiết kế, xây dựng, hoàn công. - Phòng Kế toán – Hành chính: Có trách nhiệm về toàn bộ những vấn đề có liên quan đến công tác quản lý nhân sự như điều động, thuyên chuyển đội ngũ nhân viên khi có lệnh của Giám đốc và công tác bảo vệ. Theo dõi lương bổng, các chính sách của Công ty, đề bạt khen thưởng, kỷ luật CB CNV. Chịu trách nhiệm quản lý thu chi tài chính, tình hình tài chính của Công ty, có trách nhiệm đề xuất để chọn một phương án tốt nhất để có thể tăng doanh thu mà tiết kiệm được chi phí cho Công ty. - Phòng kỹ thuật: Là phòng chuyên thực hiện công tác thiết kế công trình nhà ở, trường học, nhà xưởng., lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 1/2000., lập dự toán, tính kết cấu, điện, nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC