Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang

Mục lục PHẦN MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 1 3. Phương pháp nghiên cứu 2 4. Phạm vi nghiên cứu 2 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1:MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG CỦA KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1 Khái niệm và ý nghĩa 3 1.1 Khái niệm 3 1.1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3 1.1.2 Kết quả hoạt động tài chính 3 1.1.3 Kết quả hoạt động khác 3 1.2 Ý nghĩa 4 2. Kế toán doanh thu bán hàng 4 2.1 Khái niệm 4 2.2 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 511 5 2.3 Sơ hạch toán doanh thu bán hàng 6 3. Kế toán các khoản làm giảm doanh thu 7 3.1 Chiết khấu thương mại 7 3.1.1 Khái niệm 7 3.1.2 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 521 7 3.1.3 Sơ đồ hạch toán 8 3.2 Hàng bán bị trả lại 8 3.2.1 Khái niệm 8 3.2.2 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 531 9 3.3.2 Sơ đồ hạch toán 9 3.3 Giảm giá hàng bán 9 3.3.1 Khái niệm 9 3.3.2 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 532 10 3.3.3 Sơ đồ hạch toán 10 3.4 Thuế 10 3.4.1 Phản ánh thuế GTGT (PP trực tiếp) phải nộp 10 3.4.2 Phản ánh thuế xuất khẩu phải nộp 10 3.4.3 Phản ánh thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp 11 4. Kế toán giá vốn hàng bán 11 4.1 Khái niệm 11 4.2 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 632 11 4.3 Sơ đồ hạch toán 13 5. Kế toán chi phí bán hàng 14 5.1 Khái miệm 14 5.2 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 641 14 5.3 Sơ đồ hạch toán 15 6. Kế toán chi phí quản lí doanh nghiệp 16 6.1 Khái niệm 16 6.2 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 642 16 6.3 Sơ đồ hạch toán 17 7. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt động 17 tài chính 7.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 18 7.1.1 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 515 18 7.1.2 Sơ đồ hạch toán 19 7.2 Kế toán chi phí hoạt động tài chính 19 7.2.1 Khái niệm 19 7.2.2 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 635 20 7.2.3 Sơ đồ hạch toán 21 8. Kế toán các khoản thu nhập và chi phí khác 21 8.1 Kế toán các khoản thu nhập khác 22 8.1.1 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 711 22 8.1.2 Sơ đồ hạch toán 23 8.2 Kế toán chi phí khác 24 8.2.1 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 811 24 8.2.2 Sơ đồ hạch toán 24 9. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 24 . 9.1 Khái niệm 24 9.2 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 911 24 9.3 Nguyên tắc hạch toán tài khoản 911 25 9.4 Sơ đồ hạch toán 26 CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN KIÊN GIANG Phần 1: Giới thiệu về công ty 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 27 2. Nhiệm vụ cụ thể của công ty 28 3. Mô hình tổ chức của công ty 29 4. Phòng kế toán tài vụ 31 5. Các chính sách kế toán đang áp dụng tại công ty 33 5.1 Chế độ kế toán 33 5.2 Phương pháp kế toán tài sản cố định 33 5.3 Phương pháp kế toán hàng tồn kho 33 5.4 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán và nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác 34 6. TRình tự ghi sổ kế toán 35 Phần 2: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty XNK thủy sản KG 35 1. Phương thức kinh doanh xuất khẩu 35 2. Thị trường xuất khẩu 36 3. Kế toán doanh thu bán hàng 37 4. Kế toán các khoản làm giảm doanh thu 39 5. Kế toán giá vốn hàng bán 42 6. Kế toán chi phí bán hàng 44 7. Kế toán chi phí quản lí doanh nghiệp 45 8. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 47 9. Kế toán chi phí hoạt động tài chính 48 10. Kế toán các khoản thu nhập khác 49 11 Kế toán chi phí khác 49 12. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 50 PHẦN KẾT LUẬN Nhận xét và kiến nghị 1. Đội ngũ nhân viên 53 2. Công tác kế toán tại công ty 54 3. Việc áp dụng chế độ kế toán 54 4. Ghi chép kế toán 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY