Khái quát chung về công ty TNHH Hoa Mai

Chúng ta đang sống trong thế kỷ XXI - thế kỷ của thời đại thông tin. Trong mọi lĩnh vực chính trị, văn hoá, kinh tế, xã hội, KHKT, sản xuất, kinh doanh việc nắm bắt những thông tin nhanh chóng và chính xác là sự đời hỏi mối quan tâm của mọi người, mọi cấp. Xã hội ngày càng văn minh, phát triển với nhiều mối quan hệ thì thông tin càng đa dạng phong phú và việc nắm bắt thông tin càng trở nên cấp thiết hơn. Cùng với sự phát triển như vũ bão của KHKT, máy vi tính đã trở thành công cụ đắc lực giúp cho con người giai quyết được nhiều công việc nhanh gọn và chính xác. ở nước ta hiện nay máy vi tính và các phần mềm tin học ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các đoưn vị, quản lý hành chính, kinh tế, nghiên cứu, nhà trường và đặc biệt là trong công tác văn phòng. Là học sinh thực tập năm thứ hai em hiểu rõ những vấn đề cấp thiết của tin học hiện đại ngày nay. Tiếp thu những kiến thức do các thầy cô truyền đạt em bước đầu đã nắm vững những kỹ năng thao tác cơ bản của những chương trình thuộc ngành tin học văn phòng. Nhưng tất cả kiến thức đó mới chỉ là trên sách vở. Với sự giúp đỡ của Trường kỹ thuật tin học ESTIH và công ty TNHH Hoa Mai em đã được đi vào thực tiễn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC