Khái quát nhà máy Nhiệt điện Uông Bí, thuỷ điện Hoà Bình

Đợt 3 của nhà máy nhiệt điện Uông Bí đã lắp đặt một tuốc bin kiểu K-50-90-3, công suất định mức là 50MW, làm việc với 2 lò hơi cao áp kiểu ∏K-20-3, máy phát điện xoay chiều kiểu TBụ-60-2T và máy biến thế kiểu TDÃ- 75.000/110T, tuốc bin này được đưa vào vận hành vào năm 1975, đă qua 4 lần đại tu. Sau lần đại tu năm 1994, do Rôto và cánh tĩnh ở một số tầng áp lực có nhiều hư hại nghiêm trọng, tháng 12/1997 Tổng Công ty điện lực Việt Nam đã quyết định cho cải tạo phần truyền hơi tuốc bin K-50-90-3 thành tuốc bin có công suất định mức là 55MW nhà máy chế tạo LM3 (Liên Xô cũ) và giao cho Tổng công ty lắp máy Việt Nam (Lắp máy 69-1) lắp ráp cụ thể: thay mới Rôto và cánh tĩnh ở một số tầng áp lực cho phù hợp, sau khi cải tạo xong, tuốc bin K-50-90-3 có đặc tính kỹ thuật giống như đặc tính kỹ thuật của tuốc bin K-50-90-4. theo thứ tự thì tuốc bin này là tuốc bin số 5. Đợt 4 của nhà máy nhiệt điện Uông Bí đã lắp đặt một tuốc bin hơi cao áp kiểu K-50-90-4, theo thứ tự gọi là tuốc bin số 6, với công suất định mức là 55MW, làm việc với hai lò hơi cao áp kiểu ∏K-20-3, máy phát điện xoay chiều kiểu TBử-60-2T, máy biến thế kiểu TDÃ-75.000/110T. cả hai tuốc bin số 5 và 6 được thiết kế lắp đặt vận hành theo sơ đồ khối riêng biệt. Vì có đặc tính kỹ thuật như nhau nên qui trình vận hành và xử lý sự cố như nhau. Để phát huy tính linh hoạt trong vận hành của tuốc bin 5 và 6 và các lò hơi, cuối năm 1993 Tổng Công ty điện lực Việt Nam đã cho phép nhà máy nhiệt điện Uông Bí lắp đăt thêm hệ thống liên hệ ngang phần hơi mới và nước cấp giữa 2 khối 5 và 6, tháng 1/1996 đã đưa vào vận hành theo quy trình riêng của nó.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC