Khái quát về công ty thuỷ sản khu vực I Hà Nội

Sau một thời gian học tập nghiên cứu tại trường đại học Thương mại ,đến nay em được thực tập tại Công ty Thuỷ sản KVI là một công ty xuất nhập khẩu thiết bị thuỷ sản với trụ sở được đặt ở 36/61 Lạc Trung – Vĩnh Tuy – Hai Bà Trưng Hà nội. Trong thời gian đầu được tiếp xúc và làm quen với công ty,được sự giúp đỡ chỉ dẫn nhiệt tình của các cô chú trong công ty đã giúp em có được những thông tin về công ty để em hoàn thành bản báo cáo này.Do thời gian hoàn thành báo cáo và thông tin về công ty chưa hoàn chỉnh nên không tránh khỏi các thiếu xót trong bài làm.Vậy mong thầy giúp đỡ và thông cảm cho em.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC