Khảo sát thành phần và số lượng tảo trong ao nuôi tôm sú thâm canh kết hợp với cá rô phi

Hiện nay, Tôm sú (Penaeus monodon) là đối tượng thủy sản có giá trịthương phẩm cao và cũng là đối tượng nuôi quan trọng của một sốnước đang phát triển ở Châu Á. Tuy nhiên, nghềnuôi Tôm sú thâm canh đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng và sựsuy giảm năng suất do môi trường nuôi ô nhiễm và dịch bệnh phát sinh. Đểhạn chếsựxâm nhập của mầm bệnh vào ao nuôi, đặc biệt là mầm bệnh virus đốm trắng (WSSV) và virus đầu vàng (YHV) các nhà khoa học đã nghiên cứu đềxuất mô hình nuôi tôm ít thay nước. Do ít thay nước nên chất lượng nước giảm rất nhanh, vật chất dinh dưỡng tích lũy vềcuối vụnuôi làm cho phiêu sinh thực vật phát triển mạnh dẫn đến sựbiến động của một sốyếu tốchất lượng nước tác động xấu đến sức khỏe của tôm. Một trong các biện pháp khống chếsựphát triển của tảo được xem là có hiệu quảduy trì màu nước tốt và góp phần giảm lượng chất thải trong ao nuôi tôm là biện pháp nuôi kết hợp tôm với cá Rô phi. Theo Anggawati (1998), năng suất tôm nuôi tăng lên khi thảchung cá Rô phi vào cùng một ao. Nghiên cứu của Yap (2001) cho thấy việc sửdụng nước từao có thả cá Rô phi cấp cho ao nuôi tôm có khảnăng làm giảm sựphát triển của vi khuẩn Vibriophát sáng trong ao tôm. Vì thế, nghiên cứu này tập trung nghiên cứu sựbiến động thành phần và sốlượng phiêu sinh thực vật trong các mô hình nuôi Tôm sú thâm canh kết hợp với cá Rô phi, nhằm tìm ra quy luật biến động của chúng và mối liên quan giữa sựphát triển của phiêu sinh thực vật với yếu tốdinh dưỡng và mầm bệnh xuất hiện trong ao tôm, làm cơsởcho việc nghiên cứu tìm biện pháp khống chếsựphát triển của phiêu sinh thực vật có hiệu quả, góp phần làm giảm rủi ro do dịch bệnh cho nghềnuôi tôm thâm canh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC