Khảo sátmật độvi khuẩn aeromonas, pseudomonas, edwardsiella ictalurivàvibriotrong môi trờng nớcnuôi cátra (pangasianodon hypophthalmus) thâm canh có sử dụng chế phẩm sinh học (probiotic) ở Đồng Tháp

Trong những năm gần đây nghề Nuôi trồng Thủysản ở Việt Nam phát triểnrất mạnh,sảnlượng xuất khẩu không ngừngtăng lên, trongsố cácmặt hàng thủy sản xuất khẩu thì cá tra(Pangasianodon hypophthalmus ) làmột trong những đối tượngchiếmsảnlượng cao nhất. Theosốliệu củaTổngcụcHải quan, trongnăm 2008, Việt Nam đã xuất khẩuhơn 640 nghìntấn cá tra, basa các lo ại, đạt 1,453tỉ USD, duy trìmức tăng trưởng 66%khốilượng và 48% giá tr ịso với năm 2007. Tuy nhiên, ngành nuôi tr ồng thủysản nói chung và nghề nuôi cá tra nói riêng đang phải đốimặtvới nhiều thách thứclớn do nuôi cámột cáchtự phát chưa theo qui hoạchcụ thể, nuôivớimật độ ngày càng cao,hệ thống thủylợi phụcvụ nuôi thủy sản chưa đảm bảo đãlàm ô nhiễm môitrườngnước. Đặc biệt trong quá trình nuôi thìlượng thức ăndư thừa, chất thảicủa cá,sự phânhủy các chấthữu cơ đãtạo điều kiện thuậnlợi cho các vi sinhvật gâyhại phát triển như Aeromonas, Edwardsiella ictaluri, Pseudomonas, Vibrio là tác nhân chínhyếu gây rabệnh xuất huyết, trắng da,bệnh gan thânmủ làm thiệthại đángkể đến năng suất ao nuôi(T ừThanhDung và ctv, 2003). Hơnnữa, việcsửdụng kháng sinh để chữabệnh cho cá không còn được ứng dụng nhiều dodưlượng kháng sinh trongs ản phẩm ngày càng cao, không đáp ứng được yêucầucủamộtsố thị trườnglớn nhưMỹ, Châu Âu. Dovậy,mộtsố đề tài đã nghiêncứu vai tròcủa các chế phẩm sinhhọc (probiotic) trong ao nuôi thủysảnbước đầu manglại hiệu quả. Nghiêncứucủa Vijayabaskar et al (2008) ứngdụng thành công các vi khuẩn cólợi màcụ thể là nhóm vi khuẩn bacillus sp trong nuôi cá rô phi nh ằm đểhạn chếmầmbệnh do vi khuẩn Aeromonas hydrophila gây ra.Một nghiêncứu khác khisửdụng CP Bio-dream trongbể ương ấu trùng tôm càng xanh cho th ấy cácyếutố thủy lý, hóa trong môi trường nướcbể ương như nhiệt độ, pH, oxy hòa tan, khí NH3 , đềutốthơn sovới ao đối chứng (Oanh et al., 2004). Qua đó việcsửdụng chế phẩm sinhhọc trong nuôi thủysản có ý nghĩa thực tiễn góp phần đưa nghề nuôi thủysản ởnước ta phát triển một cáchbềnvững (Nguyễn Phước Thành, 2007).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC