Khóa học Phân loại và giải bài tập cơ học đại cương

Trong quá trình học tập bộmôn vật lý, mục tiêu chính của người học bộmôn này là việc học tập những kiến thức vềlý thuyết, hiểu và vận dụng được các lý thuyết chung của vật lý vào những lĩnh vực cụthể, một trong những lĩnh vực đó là việc giải bài tập vật lý. Bài tập vật lý có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình nhận thức và phát triển năng lực tưduy của người học, giúp cho người học ôn tập, đào sâu, mởrộng kiến thức, rèn luyện kỷnăng, kỷxảo, ứng dụng vật lý vào thực tiển, phát triển tưduy sáng tạo. Bài tập vật lý thì rất phong phú và đa dạng, mà một trong những kỷnăng của người học vật lý là phải giải được bài tập vật lý. Đểlàm được điều đó đòi hỏi người học phải nắm vững lý thuyết, biết vận dụng lý thuyết vào từng loại bài tập và phải biết phân loại từng dạng bài tập cụthể, có nhưvậy thì việc áp dụng lý thuyết vào việc giải bài tập vật lý sẽ được dểdàng hơn. Đối với môn cơhọc là môn học mở đầu của nghành vật ký, nó là tiền đề đểhọc các môn học khác trong vật lý. Nhưng khi học môn học này tôi thấy tuy nó là môn học quen thuộc, không quá khó đểtiếp cận nó nhưng đểhọc tốt nó cũng không phải dểvì đểvận dụng những lý thuyết chung vào một bài tập cụthểta phải biết bài tập đó thuộc dạng bài tập nào, loại bài tập gì và phải vận dụng những kiến thức lý thuyết nào để giải được và giải nhưthếnào đểcó kết quảtốt nhất. Với mục đích giúp các bạn sinh viên có thể định hướng tốt hơn vềbài tập cơhọc đểcó thểáp dụng lý thuyết chung vào việc giải từng bài tập cụthểvà thu được kết quả tôt chúng tôi chọn đềtài: “Phân loại và giải bài tập cơhọc đại cương”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC