Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp và vận dụng xem xét công cuộc đổi mới kinh tế Việt Nam

Cuộc cách mạng khoa học công nghệ đã tạo ra bước nhảy vọt lớn trong lực lượng sản xuất. Vị trí của khoa học trong lực lượng sản xuất ngày càng tăng lên. thực chất của cuộc cách mạng là ở chỗ đã tạo ra kỉ nguyên mới của sản xuất tự động hóa với việc phát triển và ứng dụng điều khiển học và vô tuyến điện tử. Khoa học trở thành điểm xuất phát cho những biến đổi to lớn trong sản xuất, tạo ra những ngành sản xuất mới, kết hợp khoa học kĩ thuật thành một thể thống nhất đưa đến những phương pháp công nghệ mới đem lại những hiệu quả cao trong sản xuất, phát hiện và đề ra những phương pháp khai thác nguồn năng lượng mới, chế tạo vật liệu mới, tạo ra sự thay đổi trong chức năng của người sản xuất. Con người không còn thao tác trực tiếp trong hệ thống kinh tế mà chủ yếu là sáng tạo, điều khiển quá trình đó một cách tự động, tri thức khoa học trở thành một tất yếu trong hoạt động của người sản xuất. Và hiện nay khoa học đang là lực lượng sản xuất trực tiếp. Nhận thức được điều đó, các nước đang tập trung phát triển khoa học của mình và ứng dụng vào sản xuất tạo thế và lực riêng cho mỗi quốc gia. Mà Việt Nam không phải là ngoại lệ. KHOA HỌC TRỞ THÀNH LLSX TRỰC TIẾP VÀ VẬN DỤNG XEM XÉT CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI KINH TẾ VIỆT NAM.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC