Khóa luận Ảnh hưởng của chế độ sấy sơ bộ đến khả năng bảo quản thịt quả gấc

Trong chế biến thực phẩm, trái gấc có giá trị về màu sắc và dinh dưỡng: chứa nhiều lycopene và β-carotene. Các sản phẩm chế biến từ thịt gấc trên thị trường chưa nhiều. Việc sử dụng thịt gấc chủ yếu từ dạng tươi, gây tốn kém thời gian và phức tạp trong chế biến.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC