Khóa luận Ảnh hưởng của việc khai thác nước dưới đất đến trữ lượng, chất lượng của tầng chứa nước pliocen trên và pliocen dưới khu vực tây nam thành phố Hồ Chí Minh

Nước luôn là vấn đề đáng quan tâm của mọi quốc gia. Nước cần trong mọi hoạt động của con người từ nhu cầu bình thường nhất là phục vụ cho ăn uống đến nhu cầu cao hơn trong sản xuất, phát triển kinh tế xã hội. Trước đây nguồn nước phục vụ cho nhân dân Thành phố chủ yếu là nguồn nước mặt, song từ đầu thế kỷ XX nước dưới đất đã dần trở thành nguồn cung cấp nước quan trọng. Và với tốc độ phát triển nhanh như hiện nay của một Thành phố năng động như Thành phố Hồ Chí Minh thì nhu cầu ngày càng tăng. Việc sử dụng nguồn tài nguyên nước dưới đất sao cho hợp lý, tiết kiệm để có thể sử dụng lâu dài là vấn đề cần được quan tâm và cần có giải pháp thiết thực. Để đánh giá đúng tầm quan trọng của nguồn tài nguyên nước dưới đất từ đó có những giải pháp, kế hoạch để khai thác hợp, đề tài sẽ đề cập đến “Ảnh hưởng của việc khai thác nước dưới đất đến trữ lượng, chất lượng của tầng chứa nước Pliocen trên và Pliocen dưới khu vực Tây Nam Thành phố Hồ Chí Minh”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC