Khóa luận Bài toán trích xuất thông tin cho dữ liệu bán cấu trúc và áp dụng xây dựng hệ thống tìm kiếm giá cả sản phẩm

Nhưng năm gần đây, cùng với sựphát triển mạnh mẽcủa hạtầng cơsởmạng cũng nhưcông nghệlưu trữInternet đã trởthành một thành phần không thểthiếu trong đời sống con người. Hàng loạt các ứng dụng dựa trên nền tảng của Internet đã ra đời đểphục vụcho nhu cầu, lợi ích của con người. Nổi bật lên trong các ứng dụng đó chính là các ứng dụng liên quan đến thương mại điện tử. Thương mại điện tửra đời giúp con người giảm thiểu tối đa thời gian cũng nhưchi phí khi tham gia giao dịch hàng hóa.Tuy nhiên cùng với sựphát triển của thông tin trên Internet thì các thông tin liên quan đến thương mại điển tửcũng bùng nổkhông kém, hàng loạt các trang web bán hàng trực tuyến cùng với nó là hàng triệu sản phẩm và các thông tin liên quan đến sản phẩm làm cho con người khó khăn trong việc tìm kiếm. Các câu hỏi: Sản phẩm nào tốt ? Giá cảcửa hàng nào tốt hơn ? Tìm kiếm thông tin của sản phẩm ở đâu ?. làm con người khó khăn khi lựa chọn một sản phẩm cần giao dịch. Giải pháp cho vấn đềnày đó chính là cần có một hệthống tìm kiếm phục vụcho nhu cầu tìm kiếm này của con người các hệthống này thường được biết đến với tên gọi hệthống tìm kiếm giá cảsản phẩm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC