Khóa luận Bước đầu đánh giá độ ổn định và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở thuốc mỡ eupolin

CỏLàolà mộtloại câycótác dụngkhángkhuẩnđãđược pháthiệntừ lâu. Theocáccôngtrình nghiêncứuđãđược côngbốcóLàocótácdụng: khángkhuản,chốngviêm,cầm máu.TrêncơsởđóđãcónhiềuchếphẩmtừcỏLàođợcứng dụngtronglâmsàng. TạiTTNCƯDSXthuốcHVQYđang tiến hànhnghiêncứuthuốc mỡEUPOLINdùngtrong điều trị vếtbỏngvàvếtthương phầnmềm.Theoquyđịnhmột loại thuốc muốnsxvàsửdụngrộng thì cầnthiết phảixây dựngTCCSvàđánhgiáđộổnđịnhcủathuốc. Xuấtpháttừ nhữngvẫnđềtrên chúngtôi tiến hànhnghiêncứuđềtài “Bướcđầuđánhgiá độổnđịnhvàxâydựngtiêu chuẩn cơsởthuốcmỡEUPOLIN”nhằmmụctiêu: • Xâydựngtiêu chuẩn cơ sở cho cao cỏ Làodùnglàm nguyênliệusảnxuấtthuốcmỡEUPOLIN. • XâydựngtiêuchuẩncơsởthuốcmỡEUPOLIN. • Đánhgiáđộổnđịnhthuốc mỡEUPOLINbằngphương pháplãohoácấptốc,từđódựđoántuổithọcủathuốc

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC