Khóa luận Chu trình doanh thu và kiểm soát chu trình doanh thu tại công ty cổ phần vật tư nông nghiệp tỉnh thừa Thiên Huế

Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra nhiều chủ trương, chính sách để phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, đa dạng hóa các hình thức sở hữu, và mở rộng quan hệ hợp tác với bên ngoài. Một doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trường và ngày càng phát triển thì doanh nghiệp đó không chỉ dừng lại ở việc có chiến lược kinh doanh khôn khéo, có một đội ngũ nhân viên lành nghề,. mà còn đòi hỏi công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp nói chung và công tác kiểm tra kiểm soát nói riêng cần phải được coi trọng. Hiện nay, Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế không ngừng phát triển với nhiều sản phẩm mới đa dạng và phong phú; mạng lưới phân phối rộng lớn; cộng với việc môi trường kinh doanh ngày càng khốc liệt và gay gắt đòi hỏi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển lâu dài cần có nhiều giải pháp để tăng sức cạnh tranh và tăng cường năng lực của công tác quản lý trong doanh nghiệp. Một trong những giải pháp mà đơn vị cần quan tâm nhất hiện nay đó là phải tăng cường kiểm soát nội bộ đối với hoạt động bán hàng – thu tiền (chu trình doanh thu) để đảm bảo doanh thu được tính đủ, chính xác và kịp thời, tránh thất thoát tiền thu bán hàng. Xuất phát từ những yêu cầu thiết thực trên, với mong muốn được tiếp cận thực tế công tác kiểm soát đối với chu trình doanh thu của một đơn vị cụ thể, đồng thời với mục đích xây dựng trong Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thừa Thiên Huế một hệ thống quản lý khoa học và hiệu quả hơn trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, em đã chọn đề tài: “Chu trình doanh thu và kiểm soát chu trình doanh thu tại Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế” để nghiên cứu và thực hiện khóa luận của mình

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC