Khóa luận Công tác giáo dục của bảo tàng nhân học: Thực trạng và giải pháp

Ngày nay, ở các quốc gia, bảo tàng là một trong những thiết chế văn hóa hội tụ đầy đủ các điều kiện để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa; và cũng là một món quà dành cho nhân loại để “sáng tạo, giáo dục và thưởng thức”. Việc thiết lập mối liên kết giữa những đối tượng phục vụ và các di sản văn hóa là nhiệm vụ trọng tâm mà mỗi bảo tàng luôn hướng đến, nhằm mục đích truyền tải niềm cảm hứng mới, tạo điều kiện cho công chúng có thể tự cảm nhận những thông điệp; cũng như giá trị hiện vật, sưu tập hiện vật mà bảo tàng đang lưu giữ. Do vậy, việc nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu công chúng, nâng cao chất lượng giáo dục, tuyên truyền là một việc làm quan trọng và thiết thực đối với mỗi bảo tàng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC