Khóa luận Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ về hoạt động thu chi tiền mặt tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Huế

1. Tính cấp thiết của đề tài Toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới đã làm cho nền kinh tế Việt Nam biến đổi sâu sắc. Tất cả mọi thành phần kinh tế, mọi ngành kinh tế phải không ngừng thay đổi mình nếu không muốn bị loại ra khỏi cuộc chơi. Thêm vào đó, việc Việt Nam ghi tên mình vào WTO tạo cho các DN đứng trước những cơ hội và thách thức mới. Đứng trước xu thế đó, dưới sự chỉ đạo của NHNN, các NHTM cũng tự cải biến mình để đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của ngành Ngân hàng nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung. Hệ thống các NHTM có vai trò hết sức to lớn trong nền kinh tế. Ngoài vai trò tập trung vốn và cung cấp cho nền kinh tế, các NHTM còn tạo ra tiền, là trung gian thanh toán và quản lý các phương tiện thanh toán một cách hiệu quả. Để giúp các NHTM giảm thiểu những rủi ro có thể xảy ra trong suốt quá trình hoạt động, nhất thiết phải xây dựng một hệ thống KSNB có năng lực và hoạt động hiệu quả. Hệ thống KSNB hữu hiệu sẽ bảo đảm Tài sản của các NHTM được sử dụng một cách hợp lý, bảo đảm và duy trì mức độ tin cậy của thông tin tài chính và sự tuân thủ luật lệ, quy định, qua đó tạo niềm tin cho khách hàng, cổ đông, đối tác. Không phải ngẫu nhiên mà người ta đã nói rằng: “Nếu như hệ thống ngân hàng được ví như “huyết mạch” của nền kinh tế thì cơ chế kiểm soát được ví như “thần kinh trung ương” của một NHTM” . Trong tất cả các khoản mục, những hoạt động liên quan đến tiền hầu như xuyên suốt tất cả các hoạt động của một NHTM. Hơn thế nữa, khoản mục tiền là nơi dễ xảy ra rủi ro, gian lận, và nếu không có những biện pháp kiểm soát kịp thời sẽ gây ra những tổn thất lớn. Ngân hàng VCB Việt Nam là một trong những Ngân hàng hàng đầu Việt Nam (là Ngân hàng lớn nhất Việt Nam năm 2008), có ảnh hưởng không nhỏ đối với nền kinh tế khi có biến động xảy ra. Vì vậy, những rủi ro trong hoạt động của VCB không những ảnh hưởng đến bản thân Ngân hàng mà nó còn lan tỏa đến các chủ thể khác trong nền kinh tế. Nhận thấy tầm quan trọng của việc xây dựng hệ thống KSNB đối với NHTM, nhất là các biện pháp kiểm soát đối với khoản mục tiền, được sự giúp đỡ tận tình của các anh chị trong Phòng Kiểm tra nội bộ VCB Huế, với những kiến thức các thầy cô Khoa Kế toán – Tài chính (Đại học Kinh tế Huế) đã dạy trong suốt 4 năm, tôi mạnh dạn nghiên cứu đề tài: Đánh giá Hệ thống Kiểm soát nội bộ về hoạt động thu chi tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế. Khóa luận tốt nghiệp này gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về Ngân hàng và Hệ thống KSNB của NHTM. Chương 2: Hệ thống KSNB về hoạt động thu chi TM tại VCB Huế. Chương 3: Đánh giá và đề xuất ý kiến. Đề tài đã góp phần nào cụ thể hóa những lý luận về KSNB đối với hoạt động thu chi TM trong các NHTM, gắn lý luận với thực tiễn áp dụng tại VCB Huế. Mặc dù đã nỗ lực và cố gắng rất nhiều, nhưng do buổi đầu làm quen với công việc nghiên cứu, đây cũng là đề tài mới nghiên cứu tại Khoa Kế toán – Trường Đại học Kinh tế Huế, khóa luận này sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Mong muốn những nghiên cứu sau này sẽ bổ sung những khiếm khuyết vốn có và hoàn thiện thêm. 2. Mục tiêu nghiên cứu Tổng hợp các nội dung trong hệ thống KSNB về hoạt động thu chi TM tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Huế Thông qua việc so sánh lý luận và thực tiễn, với những kiến thức được trang bị, nêu lên một số đánh giá và đề xuất một số biện pháp để nâng cao hơn nữa sự hiệu quả của hoạt động KSNB đối với công tác quản lý TM. 3. Đối tượng nghiên cứu Quy trình KSNB đối với hoạt động thu chi TM và phương pháp kiểm soát cần thực hiện để ngăn ngừa rủi ro về TM trong hoạt động của VCB Huế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC