Khóa luận Đánh giá hiện trạng môi truờng từ quá trình khai thác và vận chuyển than của mỏ than Mạo Khê

Trong những năm gần đây, đất nước ta đang bước vào con đường “Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa” ngành công nghiệp ngày càng được đẩy mạnh. Nhưng đồng hành với đó là vấn đề môi trường luôn là dấu hỏi lớn đặt ra cho các cấp, các ngành tìm hướng giải quyết. Bất kỳ hoạt động kinh tế xã hội cũng như trong đời sống sinh hoạt con người đều phải sử dụng các nguồn năng lượng khác nhau. Mặc dù đã có nhiều tiến bộ về khoa học kỹ thuật trong việc tìm kiếm nguồn năng lượng mới, song chúng chưa thể thay thế cho nhiên liệu hoá thạch và có khả năng cạn kiệt bất cứ lúc nào như than đá, dầu mỏ. Quá trình khai thác và đốt cháy các nhiên liệu hoá thạch có ảnh hưởng rất lớn đến môi trường đặc biệt là khai thác và sử dụng than. Nếu như quá trình đốt cháy than tạo ra các khí nhà kính thì quá trình khai thác than lại gây ô nhiễm đất, nước, đặc biệt là ô nhiễm không khí.từ đó trực tiếp gây suy thoái môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Vì vậy, việc chống ô nhiễm môi trường là một bài toán vô cùng phức tạp và khó khăn đòi hỏi mọi người cùng chung tay mới hy vọng giảm thiểu ô nhiễm. Bản thân em, được sinh ra và lớn lên tại quê hương Mạo Khê, hàng ngày sống và chịu sự ô nhiễm từ quá trình khai thác và vận chuyển than. Điều đó thôi thúc em lựa chọn đề tài khóa luận: “ Đánh giá hiện trạng môi trƣờng từ quá trình khai thác và vận chuyển than của Mỏ than Mạo Khê”, từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng môi trường cho khu vực.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC