Khóa luận Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trƣờng tại trang trại lợn tập trung huyện Vĩnh Bảo

Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp: Có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp. Thực hiện nghiêm chỉnh thời gian và kế hoạch giáo viên đề ra. Có tinh thần cầu thị và khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC