Khóa luận Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lạc chính vụ tại huyện Thanh chương tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009 - 2011

Trong lĩnh vực nông nghiệp, lạc là một trong những cây trồng đóng vai trò quan trọng trong nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa và được bố trí trên tất cả các vùng sinh thái của cả nước nói chung và của Nghệ An nói riêng. Cây lạc là cây công nghiệp có giá trị dinh dưỡng cao, có khả năng thích ứng rộng rãi và gắn bó với người dân nông thôn. Đồng thời cũng là cây trồng có khả năng cải tạo đất và là mặt hàng nông sản quan trọng đem lại lợi nhuận cao. Thanh Chương là một huyện miền núi, nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, người dân nơi đây sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, ngoài cây lúa thì trong những năm qua huyện cũng đẩy mạnh phát triển những cây lương thực và cây công nghiệp khác trong đó có lạc với mục đích chủ yếu là tăng nguồn thu nhập, đồng thời sản xuất lạc cũng đang trở thành một ngành sản xuất hàng hóa phục vụ cho xuất khẩu và tiêu dùng. Chính vì thế, đây là ngành hàng cũng đang được quan tâm phát triển của huyện nhà và người dân địa phương.Tuy nhiên, hoạt động sản xuất lạc của huyện cũng đang gặp không ít khó khăn như thiên tai, dịch bệnh và hiệu quả kinh tế vẫn chưa cao và có sự cạnh tranh gay gắt giữa cây lạc với các cây trồng khác. Đây là lý do mức độ đóng góp của cây lạc đối với kinh tế của địa phương và thu nhập của người dân chưa cao. Từ thực tế trên tôi tiến hành lựa chọn nghiên cứu đề tài: "Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lạc chính vụ ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009 - 2011" làm khoá luận tốt nghiệp của mình. * Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá thực trạng về sản xuất lạc của huyện và xác định hiệu quả kinh tế của sản xuất lạc vụ Xuân ở địa phương. - Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả và hiệu quả sản xuất cây lạc ở trên địa phương, đặc biệt ở trên mức độ hộ gia đình. - Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm tầng bước nâng cao hiệu quả kinh tế của cây lạc chính vụ tại địa phương. * Dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu Trường

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC